Aktuellt

22 Mars, 2012

Ny 90-kontoinnehavare

Barn i Fokus Insamlingsstiftelse har den13 Februari 2012 beviljats 90-konto PG 900278-3 och den 22 mars 2012 beviljats 90-konto BG 900-2783. Insamlingsstiftelsens ändamål är att hjälpa behövande barn i fattiga områden till att få ett bättre liv. Insatserna ska främst ske inom grundläggande områden som utbildning, undervisning, utveckling, hälsovård samt vatten och livsmedelsförsörjning. Även andra barn kan få nödhjälp av humanitära skäl eller för att främja utvecklingen i fattiga områden.

21 Mars, 2012

Ny 90-kontoinnehavare

Stiftelsen Teskedsorden har den 22 december 2011 beviljats 90-konto PG 900275-9 och den 21 mars 2012 beviljats 90-konto BG 900-2759. Stiftelsen ändamål är bland annat att bidra till en respektfull dialog mellan människor och riva murar skapade av motsättningar på grund av etnicitet, social ställning, ålder, kön, religion eller politisk inriktning med inspiration från författaren Amos Oz att vi med varsin tesked vatten tillsammans kan släcka stora och små bränder, som underblåses av oförsonlighet och fanatism.

19 Mars, 2012

Bestyrkanderapport för kontorevisorer

Här biläggs ett förslag till Bestyrkanderapport för kontorevisorer avseende våra blanketter resultat-och balansräkningen. Förslaget har utarbetats tillsammans med en arbetsgrupp från FAR.

8 Mars, 2012

Ny 90-kontoinnehavare

Stiftelsen KFUM Söder Fryshuset har den 6 februari 2012 beviljats 90-konto PG 900276-7 och den 8 mars 2012 beviljats 90-konto BG 900-2767. Stiftelsen ändamål är bland annat att driva ett aktivitetshus för Idrott, Musik, Utbildning/skolverksamhet, Projektverksamhet inom olika sociala områden och inriktningar samt Utveckling av unga människor genom gott ledarskap.

7 Mars, 2012

Ny 90-kontoinnehavare

Fritidsforum -Riksförbundet Sveriges Fritids och Hemgårdar har den 9 februari 2012 beviljats 90-konto PG 90 02 77-5 och den 7 mars 2012 BG 900-2775. Föreningen har bl.a. till ändamål att utveckla mötesplatser som på demokratisk grund är öppna för möten mellan människor.

5 Mars, 2012

Indraget 90-konto

Svensk Insamlingskontroll beslutade den 28 februari 2012 att frånta Stiftelsen Sveriges Fredsfond rätten att använda 90-konto PG 900380-7 på grund av att stiftelsen inte har ansökt om förlängd giltighetstid av 90-kontot.
 

5 Mars, 2012

Indraget 90-konto

Svensk Insamlingskontroll beslutade den 28 februari 2012 att frånta Insamlingsstiftelsen Dyslexifonden rätten att använda 90-konto PG 900931-7  på grund av att stiftelsen inte har ansökt om förlängd giltighetstid av 90-kontot.