Det är givarens intressen som vi bevakar. Det finns inga lagregler i Sverige som anger hur penninginsamlingar bland allmänheten ska gå till. De flesta insamlingar är seriösa, men det finns också mindre seriösa.

 

Allmänheten har blivit mer medveten om 90-kontots betydelse när det gäller offentliga insamlingar. 90-kontot och vår logotyp är för givaren en bekräftelse på att insamlingen sköts på ett etiskt och ansvarsfullt sätt och att pengarna går till ändamålet (minst 75 % av de totala intäkterna) utan oskäliga kostnader (högst 25 % av de totala intäkterna). Du ska som givare aldrig känna dig lurad. Om du har frågor om eller klagomål på en organisation som har 90-konto tveka då inte att kontakta oss.

Endast de ideella föreninger, stiftelser och trossamfund, som har godkänts som 90-kontoinnehavare av Svensk Insamlingskontroll, och granskas av oss kan få ett sjusiffrigt 90-konto hos PlusGirot eller Bankgirot.

 

Observera att konton som börjar på 91,92 osv. är inte 90-konton. Tro därför inte på argument att konton som börjar på 90 har tagit slut.

 

Vår logotyp ska användas av organisationer som har 90-konto vid  insamlingar bland allmänheten. Det gör dett lättare att veta vilka insamlingsorganisationer som är seriösa. 90-konto är en kvalitetsstämpel.

 

 

Krav för att bli godkänd som 90-kontoinnehavare.

 

Vi ställer höga krav på de organisationer som ansöker om att bli godkända som innehavare av 90-konto:

 

● Organisationen måste ha sitt säte i Sverige

● Ändamålet måste var så bestämt att det går att kontrollera

● Ledningen ska vara lämpliga och ekonomiskt kunniga personer

● Styrelseledamöter/suppleanter får inte ha betalningsanmärkningar

● Organisationen ska ha en auktoriserad revisor

 

 

Vill du veta mer om vilka regler som gäller för de organisationer som innehar 90-konton se föreskrifter under fliken regler.

 

 

URL: 
sidor/om-oss