Svensk Insamlingskontroll är en ideell förening som

- gör årliga kontroller av alla med 90-konton,

- säkrar att insamlingen håller hög kvalité och

- beviljar 90-konto till ideella organisationer som har offentlig insamling om dessa uppfyller högt ställda krav.

 
Svensk Insamlingskontroll
Box 55961
102 16 Stockholm     
Tfn: 08- 783 80 60