Ansökan om 90-konto

Under Ansökan/Blanketter finns blanketten för ansökan om 90-konto, ändringsanmälan, ansökan om förlängd giltighetstid, budget och anmälan av mottagare. Anvisningar och blanketter till rapportpaketet, delårsrapport och budget finns under fliken redovisning. 

Statistik

Här finns aktuell statistik att ta del av med flerårsöversikter om hur givandet har utvecklats i Sverige iform av gåvor och bidrag från privatpersoner, företag, organisationer, myndigheter och nyckeltalen för ändamålsuppfyllelse och administrationskostnad.

Aktuellt

25 September, 2020
Den 1 oktober 2020 träder Riksbankens...
22 September, 2020
På grund av den rådande situationen har...
21 Augusti, 2020
Freezonen, Kvinno-, Tjej- och...

Pressreleaser