Ansökan om 90-konto

Under Ansökan/Blanketter finns blanketten för ansökan om 90-konto, ändringsanmälan, ansökan om förlängd giltighetstid, budget och anmälan av mottagare. Anvisningar och blanketter till rapportpaketet, delårsrapport och budget finns under fliken redovisning. 

Statistik

Här finns aktuell statistik att ta del av med flerårsöversikter om hur givandet har utvecklats i Sverige iform av gåvor och bidrag från privatpersoner, företag, organisationer, myndigheter och nyckeltalen för ändamålsuppfyllelse och administrationskostnad.

Aktuellt

27 Maj, 2020
Fru Berta Kamprads stiftelse för...
19 Maj, 2020
Gåvan Sverige har på egen begäran den...
27 April, 2020
Flickors utbildning i Kamerun har på...

Pressreleaser