Frågor och Svar

Nedan svarar vi på våra vanligaste frågor.

Vad händer om redovisningshandlingarna kommer in för sent till Svensk Insamlingskontroll?

Enligt Svensk Insamlingskontrolls föreskrifter ska 90-kontoinnehavaren senast fem månader efter varje räkenskapsårs slut, skicka in kopia av följande handlingar: årsredovisning, revisionsberättelse, blanketterna för resultaträkning och nyckeltal...

Hur ska bestyrkanderapporten vara utformad?

Under fliken redovisning finns ett förslag till revisorns bestyrkanderapport till Svensk Insamlingskontrolls blanketter för resultat- och balansräkning, de finansiella rapporterna till rapportpaketet.

Hur får jag tag i 90-kontoinnehavarens årsredovisning?

En 90-kontoinnehavare är enligt vårt regelverk skyldig att hålla sin årsredovisning offentlig. Den senaste årsredovisningen ska finnas publicerad på 90-kontoinnehavarens hemsida. Stiftelser ska också skicka in sin årsredovisning till...