Frågor och Svar

Nedan svarar vi på våra vanligaste frågor.

Vad händer om redovisningshandlingarna kommer in för sent till Svensk Insamlingskontroll?

Enligt Svensk Insamlingskontrolls föreskrifter ska kopia av årsredovisning och revisionsberättelse, original av de särskilda blanketterna för redovisning av resultat- och balansräkning, original av revisorns bestyrkanderapport och kopia av PM...

Hur ska bestyrkanderapporten vara utformad?

Under fliken redovisning finns ett förslag till revisorns bestyrkanderapport till Svensk Insamlingskontrolls blanketter för resultat- och balansräkning, de finansiella rapporterna till rapportpaketet.

Hur får jag tag i 90-kontoinnehavarens årsredovisning?

En 90-kontoinnehavare är enligt vårt regelverk skyldig att hålla sin årsredovisning offentlig. Den senaste årsredovisningen ska finnas publicerad på 90-kontoinnehavarens hemsida. Stiftelser ska också skicka in sin årsredovisning till...