Vilka organisationer kan beviljas 90-konto?

Endast idella föreningar, trosamfund och stiftelser kan beviljas 90-konto. Organisationen måste ha sitt säte i Sverige. Privatpersoner, företag och ekonomiska föreningar kan således inte få 90-konto.

Vilka organisationer kan beviljas 90-konto? | Svensk insamlingskontroll

Fel

The website encountered an unexpected error. Please try again later.