Vilka krav ställs på en kreditupplysning?

En sådan upplysning får inte vara äldre än fyra veckor. Kreditupplysningen ska vara utfärdad av ett företag som fått godkännande av Datainspektionen att bedriva kreditupplysningsverksamhet, se www.datainspektionen.se.

 

Kreditupplysning är gratis från kreditupplysningsföretag om den söks av styrelseledamot eller suppleant själv, men då kan det ta ett par veckor innan den kommer. Den person som det gäller får skriva till kreditupplysningsföretaget och hänvisa till sin rätt att enligt 26 § i personuppgiftslagen få ett registerutdrag. Personen ska uppge sitt personnummer, namn och adress. Om organisationen vill begära att få kreditupplysningen själv eller vill ha en snabbare behandling tar upplysningsbyrån ut en avgift.

 

Svensk Insamlingskontroll kan, för organisationer som redan är 90-kontoinnehavare, mot en avgift hjälpa till med beställning av kreditupplysningar på styrelseledamöter och suppleanter. För närvarande är avgiften för detta 250 kr.