Vilka fördelar innebär det för en organisation att ha 90-konto?

Som 90-kontoinnehavare får organisationen rätt att använda vår logotyp i sin marknadsföring. 90-kontologotypen är en kvalitetsstämpel som är välkänd bland den svenska allmänheten sedan lång tid tillbaka. Den fungerar också som en dörröppnare vid kontakter med företag, myndigheter och andra organisationer som Radiohjälpen ooch Postkodlotteriet.

Genom den oberoende kontroll och granskning som Svensk Insamlingskontroll gör finns det en transparens kring hur insamlade medel används. Samma regelverk och anvisningar gäller för alla 90-kontoinnehavare. På vår hemsida kan allmänheten ta del av information om organisationens ändamål, hur mycket som samlas in och nyckeltal över hur medel använts. Denna öppenhet bidrar till att stärka allmänhetens förtroende för insamlingsorganisationer.