Vad händer om redovisningshandlingarna kommer in för sent till Svensk Insamlingskontroll?

Enligt Svensk Insamlingskontrolls föreskrifter ska kopia av årsredovisning och revisionsberättelse, original av de särskilda blanketterna för redovisning av resultat- och balansräkning, original av revisorns bestyrkanderapport och kopia av PM avseende iakttagelser vid revisionen lämnas in inom fem månader efter räkenskapsårets slut. Vid en för sent inlämnad redovisning debiteras 90-kontoinnehavaren ytterligare en årsavgift.