Måste även alla suppleanter skriva på ansökningsblanketten och kreditupplysningar inges för dessa?

Ja, alla styrelseledamöter och suppleanter måste skriva på ansökan och kreditupplysningar som inte är äldre än fyra veckor inges. Svensk Insamlingskontroll ingår ett avtal med alla ledamöter och suppleanter i styrelsen som innebär att dessa bl.a. lovar att följa Svensk Insamlingskontrolls föreskrifter och anvisningar. Svensk Insamlingskontroll prövar också att dessa personer uppfyller de krav som ställs enligt 2 § fjärde stycket i föreskrifterna för 90-konto.