Kan handlingarna signeras digitalt?

För befintliga 90-kontoinnehavare godtar vi digital signatur på ändringsanmälan, ansökan om förlängd giltighetstid och alla handlingarna i rapportpaketet. Logg som visar den digitala signeringen ska finnas med.

 

När en ny organisation ansöker om 90-konto godtas inte digital signatur. Ansökningshandlingarna ska då skrivas under och skickas in i original. Det gäller också om befintlig organisation vill öppna ytterligare 90-konton.

Kan handlingarna signeras digitalt? | Svensk insamlingskontroll

Fel

The website encountered an unexpected error. Please try again later.