Hur ska bestyrkanderapporten vara utformad?

Under fliken redovisning finns ett förslag till revisorns bestyrkanderapport till de finansiella rapporterna i rapportpaketet.