90-konto regler och föreskrifter

Föreskrifterna innehåller bestämmelser om villkoren för att en organisation ska beviljas ett 90-konto. I föreskrifterna finns även bestämmelser om kontrollen och kraven i övrigt på insamlingsorganisationer som innehar 90-konto och på den verksamhet som organisationen bedriver. Svensk Insamlingskontrolls styrelse beslutar om föreskrifter för 90-konto.  

 

Föreskrifter gällande styrelsen i organisationen

Organisationens styrelse ska bestå av lämpliga och i ekonomiska frågor kunniga personer som ansvarar för organisationens verksamhet. Detta innebär att man inte får ha betalningsanmärkningar, vara försatt i konkurs eller belagd med näringsförbud. Styrelsen ska bestå av minst 3 ordinarie ledamöter och minst 1 av dessa måste var bosatt i Sverige.

 

Krav gällande revisor

Organisationen ska ha minst en auktoriserad revisor. Revisorn ska bl.a granska hur organisationen följer sina stadgar och främjar sitt ändamål. För mer information se anvisningar för revisorer i organisation med 90-konto.

 

Våra olika policys

Svensk Insamlingskontroll följer reglerna i dataskyddsförordningen, (GDPR), se vår integritetspolicy. Eftersom Svensk Insamlingskontroll  är en ideell förening står vi inte under offentlighetsprincipen vilket innebär att vi inte lämnar ut några handlingar, se vår sekretesspolicy.

 

Årsavgift gällande 90-konto

Alla organisationer med 90-konto betalar en årsavgift. Svensk Insamlingskontrolls styrelse faställer årsavgiften som beräknas på organisationens totala verksamhetsintäkter.

 

Svensk Insamlingskontrolls logotyp

Alla organisationer med 90-konto ska i sin marknadsföring på ett tydligt sätt informera om att verksamheten kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll. Lämpligast är att använda vår logotyp. Logotypen beställs via epost efter att samtliga 90-konton har öppnats. Vidare information se guidelines för användning av logotypen.

 

Vanliga frågor

Vem kan få skattereduktion för gåvor?

Från och med den 1 juli 2019 kan privatpersoner åter igen få skattereduktion med 25 % för gåvor till godkända gåvomottagare.

 

Maxbeloppet som du kan få avdrag för är 6 000 kr per år, vilket innebär ett avdrag på som mest 1 500 kr....

Vilka fördelar innebär det för en organisation att ha 90-konto?

Som 90-kontoinnehavare får organisationen rätt att använda vår logotyp i sin marknadsföring. 90-kontologotypen är en kvalitetsstämpel som är välkänd bland den svenska allmänheten sedan lång tid tillbaka. Den fungerar också som en dörröppnare vid...

Pages