Regler för 90-konto

Föreskrifter

Föreskrifterna innehåller bestämmelser om villkoren för att en insamlingsorganisation ska beviljas ett 90-konto. I föreskrifterna finns även bestämmelser om kontrollen och kraven i övrigt på insamlingsorganisationer som beviljats 90-konto och på den verksamhet som organisationen bedriver. Svensk Insamlingskontrolls styrelse beslutar om föreskrifter för 90-konto.  Alla organisationer som beviljas 90-konto betalar en uppläggningsavgift om 5 000 kr.

 

Styrelsen

Organisationens styrelse ska bestå av lämpliga och i ekonomiska frågor kunniga personer som ansvarar för organisationens verksamhet. Detta innebär att man inte får ha betalningsanmärkningar, vara försatt i konkurs eller belagd med näringsförbud. Styrelsen ska bestå av minst 3 ordinarie ledamöter.

 

Revisor

Organisationen ska ha minst en auktoriserad revisor. Revisorn ska bl.a granska hur organisationen följer sina stadgar och främjar sitt ändamål. För mer information se anvisningar för revisorer i organisation med 90-konto.

 

Policys

Svensk Insamlingskontroll följer reglerna i dataskyddsförordningen, (GDPR), se vår integritetspolicy. Eftersom Svensk Insamlingskontroll  är en ideell förening står vi inte under offentlighetsprincipen vilket innebär att vi inte lämnar ut några handlingar, se vår sekretesspolicy.

 

Årsavgift

Alla organisationer med 90-konto betalar en årsavgift. Svensk Insamlingskontrolls styrelse faställer varje år avgiften som beräknas på organisationens totala verksamhetsintäkter.

 

Logotyp

Alla organisationer med 90-konto ska i sin marknadsföring på ett tydligt sätt informera om att verksamheten kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll. Lämpligast är att använda vår logotyp. Logotypen beställs via epost efter att samtliga 90-konton har öppnats. Vidare information se guidelines för användning av logotypen.