Ansökan om 90-konto - Helper

Vad är ett 90-konto?

90-kontot är en kvalitetsstämpel som talar om för givaren att det är en seriös insamlingsorganisation som står under oberoende kontroll och granskning. Ett 90-konto är ett sjusiffrigt PlusGiro eller Bankgirokonto som inleds med 90, det går också att koppla ett swishnummer till 90-kontot med motsvarende nummer. Enligt avtal med Svensk Insamlingskontroll granskas hela organisationens verksamhet och inte enbart det som kommer in via 90-kontot.

 

Krav för 90-konto

  • Organisationen ska bedriva offentlig insamling för humanitärt, välgörande, kulturellt eller annat allmännyttigt ändamål
  • Endast ideella föreningar, stiftelser eller trossamfund kan ansöka
  • Ändamålet ska vara så bestämt att det går att kontrollera
  • Högst 25% av totala intäkter ska gå till insamling och administration
  • Minst 75% av totala intäkter ska gå till ändamålet
  • Årsredovisningen ska upprättas enligt K3.
  • I förvaltningsberättelsen ska det finnas en redogörelse om vilka resultat och effekter man uppnått med ändamålsarbetet
  • Sunda marknadsföringsmetoder ska användas
  • Styrelsen ska bestå av minst tre personer och ha en auktoriserad revisor

 

Kontrollera att ni uppfyller de krav som vi ställer innan ansökan, mer information finns i föreskrifter och anvisningar.