Kansliets telefon- och öppettider är måndag till och med fredag
kl. 09.00- 16.00. Lunchstängt kl. 12.00 - 13.00

Telefon vxl 08-783 80 60
Besöksadress: Storgatan 19 Stockholm
Postadress: Box 55961, 102 16 STOCKHOLM

E-post: info@insamlingskontroll.se
 

Lena Hörnblad, Kanslichef,
tel. 08-783 80 61
E-post: lh@insamlingskontroll.se
 

Agneta Landqvist, Assistent,
tel. 08-783 80 62
E-post: al@insamlingskontroll.se
 

Tommy Jonsson, Controller/Ekonomiansvarig,
tel. 08-783 80 63
E-post: tj@insamlingskontroll.se