Styrelsen för Svensk Insamlingskontroll består av:

 

Erik Nymansson, justitieråd, (ordförande)

 

Kerstin Bergh, fd bankdirektör, Saco (ledamot) (vice ordförande)

 

Jenny Bodell Hagberg, redovisningschef, TCO (ledamot)

 

Frank Henriksson, LO, (ledamot)

 

Helena Nordberg, Fixed Income Manager, Svenskt Näringsliv (ledamot)

 

Urban Engerstedt, fd. chefsjurist FAR (adjungerad ledamot)

 

Lena Hörnblad, kanslichef, Svensk Insamlingskontroll (ledamot)