Vilka handlingar ingår i rapportpaketet?

Rapportpaketet som ska skickas in senast fem månader efter räkenskapsårets slut ska bestå av:

  • signerad årsredovisning och ev. koncernredovisning
  • revisionsberättelse
  • revisorns PM avseende iaktagelser vid revisionen för räkenskpsåret
  • blanketterna för resultaträkning och nyckeltal enligt anvisningar till rapportpaketet för aktuellt räkenskapsår
  • blankett mottgande organisationer