Vad händer om vi måste skjuta upp årsmötet?

Den ökade risken för smittspridning av coronavirus leder till att årsmöten inte kan hållas i tid och behöver skjutas upp. Den ekonomiska rapporteringen till Svensk Insamlingskontroll är inte beroende av att årsmötet har antagit årsredovisningen och beviljat styrelsen ansvarsfrihet. Frågan om när årsmöte ska hållas är något som regleras i organisationens egna stadgar och bör diskuteras med revisorn.

 

Årsredovisning och protokoll kan signeras elektroniskt. Vi ser positivt på att man kan hitta digitala lösningar via Skype, Teams eller liknande för att genomföra möten.

 

Rapportpaketet kan skickas in digitalt till redovisning@insamlingskontroll.se