Vad händer om redovisningshandlingarna kommer in för sent till Svensk Insamlingskontroll?

Enligt våra föreskrifter ska 90-kontoinnehavaren senast fem månader efter varje räkenskapsårs slut, skicka in kopia av följande handlingar: årsredovisning, revisionsberättelse, blanketterna för resultaträkning och nyckeltal enligt anvisningarna till rapportpaketet, revisorns bestyrkanderapport och revisorns PM avseende iakttagelser vid revisionen. Vid en för sent inlämnad redovisning debiteras 90-kontoinnehavaren ytterligare en årsavgift.