Vad är årsavgiften för 90-konto?

Årsavgiften beräknas efter 0,060 % av organisationens totala verksamhetsintäkter för det senaste inrapporterade verksamhetsåret. Lägsta årsavgift är för närvarande 5 000 kr och högsta årsavgift är 60 000 kr. Det utgår ingen årsavgift utan endast en ansökningsavgift det första året. För en nyligen beviljad  90-kontoinnehavare blir årsavgiften år två också 5 000 kr. Se även under regler - årsavgift.