Måste även alla suppleanter skriva på ansökningsblanketten?

Ja, alla styrelseledamöter och suppleanter måste skriva på ansökan. Svensk Insamlingskontroll ingår ett avtal med alla ledamöter och suppleanter i styrelsen som innebär att dessa bl.a. lovar att följa våra föreskrifter och anvisningar. Svensk Insamlingskontroll prövar också att dessa personer uppfyller de krav som ställs enligt 2 § femte stycket i föreskrifterna för 90-konto.