Hur finansierar ni er verksamhet?

Vår verksamhet finansieras genom avgifter från de organisationer som har 90-konto.