Stiftelse

Nyckeltal för Fru Berta Kamprads stiftelse för utforskning och bekämpning av cancersjukdomar

Org nr: 829000-8088 Stiftelse

År
Totala Intäkter Netto(tkr)
Eget kapital (tkr)
Kostnader / Totala intäkter i %
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %
Comment

Nyckeltal för Linköpings Moskéstiftelse

Org nr: 822003-7918 Stiftelse

År2018
Totala intäkter (tkr)763
Eget kapital (tkr)6 398
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)43%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)0%
Comment

Nyckeltal för Stiftelsen Berättarministeriet

Org nr: 802426-7042 Stiftelse

År2018
Totala intäkter (tkr)16 113
Eget kapital (tkr)1 686
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)18%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)92%
Comment

Nyckeltal för Stiftelsen Musikbojen

Org nr: 802480-4679 Stiftelse

År2018
Totala intäkter (tkr)2 683
Eget kapital (tkr)1 774
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)3%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)37%
Comment

Nyckeltal för Familjen Einhorns Stiftelse

Org nr: 802426-0229 Stiftelse

År20172018
Totala intäkter (tkr)1 056820
Eget kapital (tkr)1 8131 477
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)5%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)135%
Comment

Nyckeltal för Stiftelsen Dispurse

Org nr: 863500-7340 Stiftelse

År20172018
Totala intäkter (tkr)12 6278 952
Eget kapital (tkr)140 843139 252
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)5%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)76%
Comment

Nyckeltal för Stiftelsen för Östersjölaxen

Org nr: 802479-8970 Stiftelse

År20172018
Totala intäkter (tkr)1832 168
Eget kapital (tkr)4 2194 073
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)106%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)105%
Comment