90-konton

Nyckeltal för Riksföreningen Jordens Vänner

Org nr: 855100-9882
Organisationstyp: 
Ideell förening

År20152016
Totala Intäkter Netto(tkr)5 77710 178
Eget kapital (tkr)424602
Kostnader / Totala intäkter i %185
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %8693
Kommentar
Comment

Nyckeltal för Raoul Wallenberg Academy for Young Leaders Insamlingsstiftelse

Org nr: 802424-1740
Organisationstyp: 
Insamlingsstiftelse

År20152016
Totala Intäkter Netto(tkr)7 3877 276
Eget kapital (tkr)3 7973 162
Kostnader / Totala intäkter i %1421
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %6287
KommentarStiftelsen erhöll sitt 90-konto under 2015.
Comment

Nyckeltal för Project Playground

Org nr: 802450-8924
Organisationstyp: 
Ideell förening

År20152016
Totala Intäkter Netto(tkr)11 51310 729
Eget kapital (tkr)6 8829 055
Kostnader / Totala intäkter i %85
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %6875
KommentarFöreningen är nybildad och erhäll sitt 90-konto i juni 2015 dessutom har föreningen mottagit en större donation.
Comment

Nyckeltal för Help Kurdistan Insamlingsstiftelse

Org nr: 802478-2842
Organisationstyp: 
Insamlingsstiftelse

År20152016
Totala Intäkter Netto(tkr)142292
Eget kapital (tkr)154174
Kostnader / Totala intäkter i %1310
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %8484
Kommentar
Comment

Nyckeltal för Trossamfundet Romersk-Katolska Kyrkan

Org nr: 252002-6531
Organisationstyp: 
Trossamfund

År20152016
Totala Intäkter Netto(tkr)214 073236 401
Eget kapital (tkr)101 252109 839
Kostnader / Totala intäkter i %65
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %9091
Kommentar
Comment

Nyckeltal för Stiftelsen Zonny

Org nr: 802477-7925
Organisationstyp: 
Stiftelse

År20152016
Totala Intäkter Netto(tkr)6856
Eget kapital (tkr)19-22
Kostnader / Totala intäkter i %7477
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %10996
KommentarStiftelsen är nybildad och har initialt höga administrativa kostnader.Stiftelsen är uppstartsfasen.
Comment

Nyckeltal för Stiftelsen New Life Mission

Org nr: 802478-3410
Organisationstyp: 
Stiftelse

År20152016
Totala Intäkter Netto(tkr)2 6783 179
Eget kapital (tkr)970672
Kostnader / Totala intäkter i %912
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %77101
Kommentar
Comment