90-konton

Nyckeltal för Insamlingsstiftelsen Shifo Foundation

Org nr: 802477-8089
Organisationstyp: 
Insamlingsstiftelse

År20152016
Totala Intäkter Netto(tkr)2 6273 982
Eget kapital (tkr)17289
Kostnader / Totala intäkter i %204
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %10998
Kommentar
Comment

Nyckeltal för White Ribbon Alliance for Safe Motherhood Sweden

Org nr: 802447-9415
Organisationstyp: 
Ideell förening

År20152016
Totala Intäkter Netto(tkr)71117
Eget kapital (tkr)4160
Kostnader / Totala intäkter i %7374
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %010
KommentarOrganisationen beviljades 90-konto i juli 2015.Organisationen är fortfarande i en uppstartsfas.
Comment

Nyckeltal för Jontefondens Insamlingsstiftelse

Org nr: 802478-1950
Organisationstyp: 
Insamlingsstiftelse

År2016
Totala Intäkter Netto(tkr)776
Eget kapital (tkr)1 029
Kostnader / Totala intäkter i %22
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %54
KommentarFöreningen mottog stora gåvor i slutet av året, dessa kommer att utbetalas under 2017.
Comment

Nyckeltal för Fonden för CancerFriskvård

Org nr: 802495-7113
Organisationstyp: 
Ideell förening

År20152016
Totala Intäkter Netto(tkr)345
Eget kapital (tkr)-725
Kostnader / Totala intäkter i %16718
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %16711
KommentarFöreningen är nybildad och erhöll 90-konto under 2015.Föreningen är fortfarande i uppstartsskede.
Comment

Nyckeltal för Insamlingsstiftelsen Teach for Sweden

Org nr: 802477-9103
Organisationstyp: 
Insamlingsstiftelse

År20152016
Totala Intäkter Netto(tkr)8 83310 993
Eget kapital (tkr)3 0503 819
Kostnader / Totala intäkter i %1612
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %7881
Kommentar
Comment

Nyckeltal för Muslim Aid Sweden

Org nr: 802489-9265
Organisationstyp: 
Ideell förening

År20152016
Totala Intäkter Netto(tkr)4 2205 919
Eget kapital (tkr)5273 363
Kostnader / Totala intäkter i %1111
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %7632
KommentarOrganisationen är under uppstart och konsoliderar sig för framtiden.
Comment

Nyckeltal för Insamlingsstiftelsen Våra Barn

Org nr: 802477-3650
Organisationstyp: 
Insamlingsstiftelse

År20152016
Totala Intäkter Netto(tkr)593748
Eget kapital (tkr)328767
Kostnader / Totala intäkter i %2214
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %7927
KommentarUtbetalning till ändamålet blev försenat och bidragen har då utbetalats i början av år 2017.
Comment