90-konton

Nyckeltal för Love and Hope

Org nr: 802420-5968
Organisationstyp: 
Ideell förening

År 2016
Totala Intäkter Netto(tkr)32 008
Eget kapital (tkr)22 052
Kostnader / Totala intäkter i %9
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %45
KommentarFörklaring till ändamålsnyckeltalet är att organisationen har vuxit rejält under året som medfört kraftigt ökade intäkter. Samtidigt avslutades också ett samarbetet med den största mottagar organisationen som då påverkade ändamålskostnaden negativt.
Comment

Nyckeltal för Insamlingsstiftelsen Hjärtat för Danderyds Sjukhus

Org nr: 802426-4023
Organisationstyp: 
Insamlingsstiftelse

År2016
Totala Intäkter Netto (tkr)2 050
Eget kapital (tkr)1 479
Kostnader / Totala intäkter i %2
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %3
KommentarStiftelsen erhöll en stor donation i slutet av 2016. Dessa medel kommer att anslås till forskning under en 3-års period.
Comment

Nyckeltal för Eskilstuna Stadsmission

Org nr: 802496-9472
Organisationstyp: 
Ideell förening

År2016
Totala Intäkter Netto (tkr)7 247
Eget kapital (tkr)4 033
Kostnader / Totala intäkter i %4
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %85
Comment

Nyckeltal för Insamlingsstiftelsen Help to Help

Org nr: 802478-3725
Organisationstyp: 
Insamlingsstiftelse

År2016
Totala Intäkter Netto (tkr)975
Eget kapital (tkr)650
Kostnader / Totala intäkter i %22
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %97
Comment

Nyckeltal för Örebro Stadsmission

Org nr: 802498-9769
Organisationstyp: 
Ideell förening

År2016
Totala Intäkter Netto (tkr)7 938
Eget kapital (tkr)1
Kostnader / Totala intäkter i %14
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %86
Comment

Nyckeltal för Shelterbox Sverige Ideell förening

Org nr: 802477-0987
Organisationstyp: 
Ideell förening

År2016
Totala Intäkter Netto(tkr)1 138
Eget kapital (tkr)168
Kostnader / Totala intäkter i %8
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %91
Comment

Nyckeltal för Tuki Nepal Society

Org nr: 829502-8826
Organisationstyp: 
Ideell förening

År2016
Totala Intäkter Netto(tkr)1 646
Eget kapital (tkr)1 060
Kostnader / Totala intäkter i %5
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %103
Kommentar
Comment