Nyckeltal för Freezonen, Kvinno-,Tjej- och Brottsofferjour

Org nr: 848001-1843 Ideell förening

År
Totala Intäkter Netto(tkr)
Eget kapital (tkr)
Kostnader / Totala intäkter i %
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %
Kommentar
Freezonen, Kvinno-,Tjej- och Brottsofferjour | Svensk insamlingskontroll

Fel

The website encountered an unexpected error. Please try again later.