Nyckeltal för Insamlingsstiftelsen Zelmerlöw & Björkman Foundation

Org nr: 802477-8832 Insamlingsstiftelse

År
Totala Intäkter Netto(tkr)
Eget kapital (tkr)
Kostnader / Totala intäkter i %
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %
Kommentar