Nyckeltal för STÖDKRIS

Org nr: 802498-6823 Ideell förening

År201720182019
Totala intäkter (tkr)11326162
Eget kapital (tkr)1137-9
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)19%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)91%
Kommentar