Nyckeltal för Sigvard och Marianne Bernadottes Forskningsstiftelse för Barnögonvård

Org nr: 802016-7246 Stiftelse

År201720182019
Totala intäkter (tkr)2 9632 9633 036
Eget kapital (tkr)88 52588 52592 413
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)16%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)105%
Kommentar