Nyckeltal för Insamlingsstiftelsen ChildFriend

Org nr: 802478-1505 Insamlingsstiftelse

År201820192020
Totala intäkter (tkr)1 2071 058974
Eget kapital (tkr)266212259
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)20%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)76%
Kommentar