90-konton

På denna sida hittar du samtliga organisationer som idag har 90-konto, de som på egen begäran har avslutat sitt/sina 90-konto/n och de organisationer som fått sina 90-konton indragna av Svensk Insamlingskontroll.

Här kan du söka på vart organisationen är verksam, Sverige/län eller utomlands samt inom vilket ändamåls- och verksamhetsområde man arbetar. Under nyckeltal finns statistikuppgifter avseende 90-kontoinnehavarens ekonomi och under läs mer finns organisationens ändamål beskrivet.
 

Vi listar för tillfället 426 aktiva Organisationer

 • Psykiatrifonden
  Ideell förening
  Org nr: 802017-5504
  900750-1
  900-7501
  9007501
  Telefon: 070-484 12 30

  Stiftelsen har till uppgift att verka för bekämpandet av psykiska sjukdomar inom vårt land huvudsakligen genom att stödja, organisera och samordna forskning inom psykiatrin samt främja utvecklande av nya undersöknings-, behandlings- och omvårdnads metoder inom psykiatrin. I samma syfte bedriver och stödjer stiftelsen upplysning om den psykiatriska forskningens mål och medel samt om de psykiska sjukdomarnas förebyggande, symtom och behandling.

  Verksam i:
  • Sverige
  Ändamål:
  • Forskning
  • Funktionsnedsättning
  • Övriga sjukdomar/övrig sjukvård
  Område:
  • Barn
  • Ungdom
  • Vuxna