90-konton

Här hittar du samtliga organisationer som idag har 90-konto, de som på egen begäran har avslutat sitt 90-konto och de organisationer som fått sina 90-konton indragna av Svensk Insamlingskontroll.

 

Här kan du söka efter var organisationern är verksam, Sverige/län eller utomlands, organisationernas ändamål eller verksamhetsområde. 

 

Under nyckeltal finns statistikuppgifter avseende organisationens insamling och under läs mer finns organisationens ändamål beskrivet.

Vi listar för tillfället 426 aktiva Organisationer

 • Psykiatrifonden
  Ideell förening
  Org nr: 802017-5504
  900750-1
  900-7501
  9007501
  Telefon: 070-484 12 30

  Stiftelsen har till uppgift att verka för bekämpandet av psykiska sjukdomar inom vårt land huvudsakligen genom att stödja, organisera och samordna forskning inom psykiatrin samt främja utvecklande av nya undersöknings-, behandlings- och omvårdnads metoder inom psykiatrin. I samma syfte bedriver och stödjer stiftelsen upplysning om den psykiatriska forskningens mål och medel samt om de psykiska sjukdomarnas förebyggande, symtom och behandling.

  Verksam i:
  • Sverige
  Ändamål:
  • Forskning
  • Funktionsnedsättning
  • Övriga sjukdomar/övrig sjukvård
  Område:
  • Barn
  • Ungdom
  • Vuxna