Organisationer med 90-konton

Här hittar du information om samtliga organisationer som idag har 90-konto, de som på egen begäran har avslutat sitt 90-konto och de organisationer som fått sina 90-konton indragna av Svensk Insamlingskontroll.

 

Organisationerna du hittar här har vitt skilda ändamål och arbetar bland annat inom hjälpverksamhet, internationellt bistånd, katastrofhjälp, forskning inom olika sjukdomar, miljövård, djur och naturskydd samt opinion och information.

 

Här kan du swisha till organisationer med 90-konto genom att scanna en QR-kod.

 

Här kan man söka efter var organisationern är verksam i, Sverige/län eller utomlands/världsdel, organisationernas ändamål eller verksamhetsområde. 

 

Under nyckeltal finns statistikuppgifter avseende organisationens totala intäkter, eget kapital och nyckltalsutfall (treårsgenomsnitt). Under läs mer finns information om organisationens ändamål och verksamhetsområde beskrivet.

Vi listar för tillfället 445 aktiva Organisationer

 • Stiftelsen Institutet för Independent Living
  Stiftelse
  E-post:

  Svensk Insamlingskontroll beslutade den 17 oktober 2006 att frånta Stiftelsen Institutet för Independent Living rätten att använda 90-konto PG 900008-4 på grund av att insamlingsstiftelsen inte inkommit med årsredovisning i tid.

  Verksam i:
  Ändamål:
  Område:
 • Terrafonden mot Barnarbete - en insamlingsstiftelse
  Insamlingsstiftelse
  E-post:

  Svensk Insamlingskontroll beslutade den 26 september 2006 att frånta Terrafonden mot Barnarbete - en insamlingsstiftelse rätten att använda 90-konto PG 900080-3 på grund av att insamlingsstiftelsen inte betalat uppläggningskostnad till Svensk Insamlingskontroll.

  Verksam i:
  Ändamål:
  Område:
 • Insamlingsstiftelsen och samarbetsorganet Svenska Fängelsemissionen
  Insamlingsstiftelse
  E-post:

  Svensk Insamlingskontroll beslutade den 5 september 2006 att frånta Insamlingsstiftelsen och samarbetsorganet Svenska Fängelsemissionen rätten att använda 90-konto PG 90 04 31-8 för att de inte ansökt om förlängd giltighet av kontot.

   

  Verksam i:
  Ändamål:
  Område:
 • Barn & Ungdomsfonden, BUF, Insamlingsstiftelsen
  Insamlingsstiftelse
  E-post:

  Svensk Insamlingskontroll beslutade den 4 september 2006 att frånta Barn & Ungdomsfonden, BUF, Insamlingsstiftelsen rätten att använda 90-kontona
  PG 900763-4 och BG 900-7634 på grund av att insamlingsstiftelsen inte inkommit med årsredovisning i tid.

  Verksam i:
  Ändamål:
  Område:
 • CURO, Riksföreningen för Cancersjuka
  Ideell förening
  E-post:

  Svensk Insamlingskontroll beslutade den 4 september 2006 frånta CURO, Riksföreningen för Cancersjuka rätten att använda 90-kontona PG 900231-2 och 901702-1 på grund av att riksföreningen har delat ut för lite till ändamålet samt haft för höga förvaltningskostnader.

  Verksam i:
  Ändamål:
  Område:
 • Föreningen SHANTI
  Ideell förening
  E-post:

  Svensk Insamlingskontroll beslutade den 4 september 2006 att frånta Föreningen SHANTI rätten att använda 90-konto PG 901072-9 på grund av att föreningen inte inkommit med årsredovisning i tid.
   

  Verksam i:
  Ändamål:
  Område:
 • Stiftelsen för Respekt
  Stiftelse
  E-post:

  Svensk Insamlingskontroll beslutade den 6 juli 2006 att frånta Stiftelsen för Respekt rätten att använda 90-konto PG 901911-8 på grund av att stiftelsen brutit mot Svensk Insamlingskontrolls föreskrifter samt misskött sin ekonomi och redovisning.

  Verksam i:
  Ändamål:
  Område:
 • WEBAID Ideell Förening
  Ideell förening
  E-post:

  Svensk Insamlingskontroll beslutade den 28 juni 2006 att inte bevilja WEBAID Ideell Förening förlängd giltighet vad avser 90-kontona PG 900492-0 och
  BG 900-4920. Föreningen har delat ut för lite till ändamålet samt haft för höga förvaltningskostnader.

  Verksam i:
  Ändamål:
  Område:
 • Riksförbundet för HIV-positivas Stödfond
  Ideell förening
  E-post:

  Svensk Insamlingskontroll beslutade den 9 maj 2006 att frånta Riksförbundet för HIV-positivas Stödfond rätten att använda 90-konto PG 900838-4 på grund av att föreningen inte ansökt om förlängd giltighetstid av 90-kontot.
   

  Verksam i:
  Ändamål:
  Område:
 • Insamlingsstiftelsen för Handikappades Rekreation
  Insamlingsstiftelse
  E-post:

  Svensk Insamlingskontroll beslutade den 5 april 2006 att frånta Insamlingsstiftelsen Handikappades Rekreation rätten att använda 90-konto
  PG 901137-0 på grund av att insamlingsstiftelsen inte följt Svensk Insamlingskontrolls föreskrifter och anvisningar.

   

  Verksam i:
  Ändamål:
  Område:

Pages