Organisationer med 90-konton

Här hittar du information om samtliga organisationer som idag har 90-konto, de som på egen begäran har avslutat sitt 90-konto och de organisationer som fått sina 90-konton indragna av Svensk Insamlingskontroll.

 

Organisationerna du hittar här har vitt skilda ändamål och arbetar bland annat inom hjälpverksamhet, internationellt bistånd, katastrofhjälp, forskning inom olika sjukdomar, miljövård, djur och naturskydd samt opinion och information.

 

Här kan du swisha till organisationer med 90-konto genom att scanna en QR-kod.

 

Här kan man söka efter var organisationern är verksam i, Sverige/län eller utomlands/världsdel, organisationernas ändamål eller verksamhetsområde. 

 

Under nyckeltal finns statistikuppgifter avseende organisationens totala intäkter, eget kapital och nyckltalsutfall (treårsgenomsnitt). Under läs mer finns information om organisationens ändamål och verksamhetsområde beskrivet.

Vi listar för tillfället 445 aktiva Organisationer

 • 100 trappsteg
  Ideell förening
  Org nr: 802534-3552
  90-konto sedan: 2021
  900769-1
  900-7691
  Telefon: 070-6904279

  Föreningen har som ändamål att bedriva ideell verksamhet med fokus på fysisk aktivitet och hälsa samt med särskild målsättning att inspirera människor till ökad vardagsmotion och sprida kunskap om rörelsens betydelse för vår fysiska och psykiska hälsa. Föreningen ska aktivt verka för att sluta hälsoklyftorna.

  Verksam i:
  • Sverige
  Ändamål:
  • Fritid/Idrott/Friluftsliv
  • Hälsovård
  • Information- och Opinionsbildning
  • Miljö/Natur
  • Trivselbefrämjande åtgärder
  • Utbildning
  Område:
  • Barn
  • Familjer
  • Flyktingar
  • Förebyggande arbete
  • Kvinnor
  • Ungdom
  • Vuxna
  • Äldre
 • Stiftelsen Lean On Me
  Stiftelse
  Org nr: 802481-6749
  90-konto sedan: 2021
  900764-2
  900-7642
  Telefon: 070-6660008

  Stiftelsens ändamål är att stötta, stimulera och förbättra livskvalitén för barn och ungdomar, som genom sjukdom, olycka, eller social misär har fått en hård och orättvis start i livet, genom medel som erhållits i form av gåvor, bidrag, och testamentariska förordnanden från utomstående samt andra medel som kan tillfalla stiftelsen.

  Stiftelsens ändamål ska fullföljas bland annat genom positiva och inspirerande upplevelser, men också genom fadderskap, där barn och ungdomar får långsiktigt stöd av inspirerande människor som varit i samma sits som dem, och tagit sig vidare. 100 % av Stiftelsens arbete ska fokuseras på ban och ungdomar i Sverige.  

  Verksam i:
  • Sverige
  Ändamål:
  • Cancer
  • Diabetes
  • Funktionsnedsättning
  • HIV/AIDS
  • Hjälpverksamhet
  • Hjärt & Kärlsjukdomar
  • Hälsovård
  • Neurologiska sjukdomar
  • Reumatiska sjukdomar
  • Övriga sjukdomar/övrig sjukvård
  Område:
  • Barn
  • Fadderverksamhet
  • Familjer
  • Föräldralösa barn
  • Hjälp till enskilda
  • Hjälp till självhjälp
  • Rehabilitering
  • Ungdom
 • Riksförbundet för SuicidPrevention och Efterlevandes Stöd - SPES
  Ideell förening
  Org nr: 802014-9483
  90-konto sedan: 2021
  900766-7
  900-7667
  Telefon: 020-181801
  Hemsida: www.spes.se
  E-post: info@spes.se

  Ändamålet är att ge stöd och hjälp till närstående till personer som tagit sitt liv, arbeta med suicidprevention på egen hand och tillsammans med andra aktörer i samhället för att åstadkomma en minskning av antalet suicid, skapa förståelse för att suicid är ett samhällsproblem.

   

  Verksam i:
  • Sverige
  Ändamål:
  • Funktionsnedsättning
  • Hjälpverksamhet
  • Information- och Opinionsbildning
  • Socialt arbete/Social verksamhet
  • Övriga sjukdomar/övrig sjukvård
  Område:
  • Anhörigstöd
  • Familjer
  • Förebyggande arbete
  • Hjälp till enskilda
  • Hjälp till självhjälp
  • Telefonjour
  • Ungdom
  • Utbildning - grund
  • Volontärer
  • Vuxna
  • Äldre
 • Föreningen för terapikolonier
  Ideell förening
  Org nr: 802411-0309
  900760-0
  Telefon: 070-6431030

  Föreningens ändamål är att verka för att barn och ungdomar med psykisk ohälsa eller risk för att utveckla sådan erbjuds stöd/vård/behandling i sådana former där den samlade kunskapen från PBU:s terapikolonier samt Terapikolonier AB kan tillvaratas och omsättas i insatser för målgruppen.

  Verksam i:
  • Sverige
  Ändamål:
  • Fritid/Idrott/Friluftsliv
  • Funktionsnedsättning
  • Hälsovård
  • Socialt arbete/Social verksamhet
  • Utbildning
  Område:
  • Barn
  • Familjer
  • Förebyggande arbete
  • Ungdom
 • AjaBajaCancer
  Ideell förening
  Org nr: 802515-8802
  90-konto sedan: 2021
  900759-2
  900-7592
  Telefon: 072-3707080

  Föreningens vision är att utrota barncancer och att inget barn eller familj ska behöva kämpa mot cancern ensamma då det stöd som de behöver ska finnas. Ändamålet ska uppfyllas genom organisationens fyra huvudsakliga verksamhetsområden: skapa mötesplatser, förenkla familjers sjukdomsvistelser, ge personligt stöd och stödja forskningen.

  Verksam i:
  • Sverige
  Ändamål:
  • Cancer
  • Information- och Opinionsbildning
  Område:
  • Barn
  • Familjer
  • Hjälp till enskilda
  • Sjukhus/Vårdhem/Äldreboende
  • Ungdom
 • RUM - Riksförbundet Unga Musikanter
  Ideell förening
  Org nr: 822001-3646
  900758-4
  900-7584
  Telefon: 0771-919140
  Hemsida: www.rum.se
  E-post: info@rum.se

  Förbundets ändamål är att med musiken som verktyg stimulera barn och ungas kulturella samt sociala utveckling och främja ett aktivt musiksamarbete.

  RUM arbetar för detta genom att: Verka för barn och ungas rätt till kreativt skapande, kultur och musik. Organisera och arrangera musikutbildning och kulturupplevelser för barn och unga. Skapa möjligheter till musikalisk utveckling för både bredd- och spetskompetens. Utbilda ledare och funktionärer för verksamheterna. Bedriva påverkans- och informationsarbete rörande barn och ungas musicerande. Samarbeta med myndigheter och organisationer samt vidta åtgärder som i övrigt kan gagna barn och ungas musicerande. Vara en röst för jämlikt musicerande i de nationella och internationella samarbetsorganisationer som RUM är medlem i.

  Verksam i:
  • Sverige
  Ändamål:
  • Demokrati och mänskliga rättigheter
  • Fritid/Idrott/Friluftsliv
  • Utbildning
  Område:
  • Barn
  • Ungdom
 • Ideella Föreningen En Frisk Generation
  Ideell förening
  Org nr: 802526-9443
  90-konto sedan: 2021
  900755-0
  Telefon: 0702-646421

  Föreningen har till ändamål är att bidra till barns fysiska och psykiska välmående samt sociala omsorg genom att utveckla, offentliggöra och implementera fungerande metoder för att främja folkhälsa och social delaktighet där behoven är som störst. Föreningen ska med sina samlade resurser i egen regi eller i samverkan med annan direkt eller indirekt främja det angivna ändamålet genom att anordna och testa olika såväl fysiska som sociala aktiviteter för familjer med barn främst i åldrarna 4-16 år.

  Verksam i:
  • Sverige
  Ändamål:
  • Fritid/Idrott/Friluftsliv
  • Hälsovård
  • Socialt arbete/Social verksamhet
  Område:
  • Barn
  • Familjer
 • Treskablinoll Sverige
  Ideell förening
  Org nr: 802513-4795
  90-konto sedan: 2021
  900757-6
  900-7576
  Telefon: 073-969 71 00

  Föreningens ändamål är att stoppa och förebygga alla former av sexuella övergrepp av barn i Sverige och i världen genom informationsverksamhet, utbildning, opinions- och påverkansarbete.

  Verksam i:
  • Sverige
  Ändamål:
  • Demokrati och mänskliga rättigheter
  • Information- och Opinionsbildning
  • Socialt arbete/Social verksamhet
  Område:
  • Barn
  • Förebyggande arbete
  • Ungdom
  • Vuxna
 • Stiftelsen Inventum
  Stiftelse
  Org nr: 802479-9978
  90-konto sedan: 2021
  900753-5
  900-7535
  Telefon: 070-302 59 99

  Stiftelsens ändamål är att främja och stödja forskning och innovationer inom områden som följer av landstingets ansvar inom Västmanlands län.

  Stiftelsen ska vidare understödja spridningen av väsentliga forskningsrön genom vetenskapliga publikationer, anordna vetenskapliga symposier och konferenser samt genom utbildning.

  Inriktningen är att bidrag till forskning och utveckling av innovationer inom landstinget kan sökas av anställda inom landstinget eller anställda hos utförare med avtal med landstinget. Även verksamheter inom landstinget kan ansöka om bidrag.

  Verksam i:
  • Sverige
  Ändamål:
  • Stipendieverksamhet
  Område:
 • Stiftelsen Borås Forsknings- och Utvecklingsfond mot cancer
  Stiftelse
  Org nr: 864501-7768
  90-konto sedan: 2021
  900756-8
  900-7568
  Telefon: 033-616 34 64

  Stiftelsens ändamål är att främja inom Södra Älvsborgs Sjukvårdsdistrikt bedriven vetenskaplig forskning, kliniskt utvecklingsarbete och personalutbildning inom tumörsjukdomarnas område.

  Verksam i:
  • Sverige
  Ändamål:
  • Cancer
  • Forskning
  • Utbildning
  Område:
  • Personalutveckling

Pages