Organisationer med 90-konton

Här hittar du information om samtliga organisationer som idag har 90-konto, de som på egen begäran har avslutat sitt 90-konto och de organisationer som fått sina 90-konton indragna av Svensk Insamlingskontroll.

 

Organisationerna du hittar här har vitt skilda ändamål och arbetar bland annat inom hjälpverksamhet, internationellt bistånd, katastrofhjälp, forskning inom olika sjukdomar, miljövård, djur och naturskydd samt opinion och information.

 

Här kan du swisha till organisationer med 90-konto genom att scanna en QR-kod.

 

Här kan man söka efter var organisationern är verksam i, Sverige/län eller utomlands/världsdel, organisationernas ändamål eller verksamhetsområde. 

 

Under nyckeltal finns statistikuppgifter avseende organisationens totala intäkter, eget kapital och nyckltalsutfall (treårsgenomsnitt). Under läs mer finns information om organisationens ändamål och verksamhetsområde beskrivet.

Vi listar för tillfället 445 aktiva Organisationer

 • Insamlingsstiftelsen Zelmerlöw & Björkman Foundation
  Insamlingsstiftelse
  Org nr: 802477-8832
  90-konto sedan: 2019
  900688-3
  900-6883
  9006883
  Telefon: 08-660 40 20

  Stiftelsen har till ändamål att arbeta för att kunna göra olika insamlingar för välgörande ändamål för olika barn i behov genom att underlätta och förbättra

  livssituationen för dessa barn. Detta kan göras genom att bl.a. samla in pengar via olika projekt genom olika bidrag, byggande av skolor, verka för renare vatten m.m.   

  Verksam i:
  • Sverige
  • Afrika
  Ändamål:
  • Fritid/Idrott/Friluftsliv
  • Hälsovård
  • Stipendieverksamhet
  • Utbildning
  Område:
  • Ungdom
  • Utbildning - grund
  • Utbildning - högre
  • Utbildning - yrkes
 • Insamlingsstiftelsen ChildFriend
  Insamlingsstiftelse
  Org nr: 802478-1505
  90-konto sedan: 2014
  900426-8
  900-4268
  9004268
  Telefon: 073-358 19 84

  Stiftelsen har som ändamål att utifrån FN:s barnkonvention och den kristna värdegrunden skydda barn ifrån och förhindra att de utsätts för prostitution, sexuella övergrepp, våld, droger, fängelse, utanförskap eller annat lidande som påverkar barnets livssituation.

  För att uppfylla ändamålet skall stiftelsen eller genom den Thailändska stiftelsen BaanChivitMai Foundation och andra organisationer i Sydosasien bygga och driva hem där barn kan växa upp, medverka till att barnen får utbildning och/eller arbete, starta och driva inkomstgenererande aktiviteter med syfte att finansiera dessa verksamheter.

  Verksam i:
  • Sverige
  Ändamål:
  • Demokrati och mänskliga rättigheter
  • Hjälpverksamhet
  • Hälsovård
  • Socialt arbete/Social verksamhet
  • Utbildning
  Område:
  • Barn
  • Föräldralösa barn
  • Hemlösa
  • Trafficking
 • Insamlingsstiftelsen 1000 Möjligheter
  Insamlingsstiftelse
  Org nr: 802478-3436
  90-konto sedan: 2021
  900768-3
  900-7683
  Telefon: 070-9553153

  Stiftelsen ändamål är att arbeta främjande, stödjande och förebyggande för att minska unga människors utsatthet och sexuella utsatthet samt att erbjuda kvalificerat stöd och hjälp till dem som blivit utsatta och till dem som utsätter andra. Stiftelsen arbetar för ett jämlikt och jämställt samhälle. Stiftelsens vision är ett jämställt samhälle fritt från våld. Denna vision ska styra all verksamhet stiftelsen är involverad i och verksamheten ska ha ett inkluderande förhållningssätt och rikta sig till alla unga människor oavsett kön, genus, sexualitet och etnicitet. Stiftelsens verksamhet ska präglas av jämställdhet, inkludering och respekt för demokratins idéer samt aktivt ställningstagande mot diskriminering och rasism. Stiftelsen vilar på feministisk grund och är partipolitiskt och religiöst obunden. Stiftelsen ska arbeta med metodutveckling, metodspridning, utbildning, kvalificerat stöd och hjälp, opinionsbildning för inkludering och normkritik. Stiftelsen ska genom stöd eller egna aktiviteter/verksamheter verka inom fältet förebyggande arbete mot våld och sexuellt våld samt främja jämställdhet och inkludering.

   

  Verksam i:
  • Sverige
  Ändamål:
  • Antivåld/antimobbning
  • Demokrati och mänskliga rättigheter
  • Hjälpverksamhet
  • Information- och Opinionsbildning
  • Socialt arbete/Social verksamhet
  • Utbildning
  Område:
  • Barn
  • Förebyggande arbete
  • Hjälp till enskilda
  • Jämställdhet
  • Kvinnor
  • Trafficking
  • Ungdom
  • Volontärer
  • Vuxna
 • Ideella Föreningen En Frisk Generation
  Ideell förening
  Org nr: 802526-9443
  90-konto sedan: 2021
  900755-0
  Telefon: 0702-646421

  Föreningen har till ändamål är att bidra till barns fysiska och psykiska välmående samt sociala omsorg genom att utveckla, offentliggöra och implementera fungerande metoder för att främja folkhälsa och social delaktighet där behoven är som störst. Föreningen ska med sina samlade resurser i egen regi eller i samverkan med annan direkt eller indirekt främja det angivna ändamålet genom att anordna och testa olika såväl fysiska som sociala aktiviteter för familjer med barn främst i åldrarna 4-16 år.

  Verksam i:
  • Sverige
  Ändamål:
  • Fritid/Idrott/Friluftsliv
  • Hälsovård
  • Socialt arbete/Social verksamhet
  Område:
  • Barn
  • Familjer
 • Insamlingsstiftelsen Nordiska Mensastiftelsen
  Insamlingsstiftelse
  Org nr: 802481-4975
  90-konto sedan: 2020
  900723-8
  900-7238
  Telefon: 0790-253948

  Stiftelsens ändamål är att främja forskning kring den mänskliga intelligensens natur, karakteristika och användning med hänsyn till såväl fysiska och medicinska som psykologiska, sociologiska och utbildningsmässiga aspekter. Den ska, genom insamling av medel från allmänheten och andra och med beaktande av synpunkter från ett vetenskapligt råd, förmedla ekonomiska bidrag till institutioner och personer som bedriver forskning inom dessa områden.

  Verksam i:
  • Sverige
  • Europa
  Ändamål:
  • Forskning
  • Stipendieverksamhet
  Område:
 • Insamlingsstiftelsen Svenska Musikfonden
  Insamlingsstiftelse
  Org nr: 802481-6509
  90-konto sedan: 2020
  900734-5
  900-7345
  Telefon: 0707490583

  Stiftelsens ändamål är att med stöd av insamlade medel stötta, främja och utveckla svenskt musikliv. Stiftelsens ändamål kan tillgodoses med egen verksamhet eller genom stöd till eller samarbeten med intressenter som verkar för att främja nämnda ändamål.

  Verksam i:
  • Sverige
  Ändamål:
  • Kultur
  • Stipendieverksamhet
  Område:
  • Barn
  • Hjälp till enskilda
  • Jämställdhet
  • Ungdom
  • Vuxna
 • Insamlingsstiftelsen Project Playground
  Insamlingsstiftelse
  Org nr: 802461-3092
  90-konto sedan: 2020
  900713-9
  900-7139
  Telefon: 08-510 260 09

  Stiftelsens ändamål är att på ett nationellt och internationellt plan verka för en trygg uppväxt och övergång till vuxenlivet för de barn och ungdomar som i sin livssituation riskerar att fastna eller hamna i utanförskap och utsatthet. Med en modell som utgår från en helhetssyn på barnets och den unges livsssituation samt ett ledarskap med lokala förutsättningar skall stiftelsen organisera aktiviteter inom sport, kulturutbyte och social verksamhet samt verka för information och budskapsspridning kring barn och ungas rättigheter.

  Verksam i:
  • Sverige
  • Afrika
  Ändamål:
  • Fritid/Idrott/Friluftsliv
  • Kultur
  • Trivselbefrämjande åtgärder
  Område:
  • Barn
  • Förebyggande arbete
  • Hjälp till självhjälp
  • Ungdom
 • Insamlingsstiftelsen Impande Foundation Sweden
  Insamlingsstiftelse
  Org nr: 802481-2136
  90-konto sedan: 2020
  900698-2
  900-6982
  9006982
  Telefon: 076-872002

  Stiftelsen har till syfte att med insamlade medel främja kompetensstärkande insatser för barn och ungas ökade välmående genom byggandet; drift av förskolor och skolor i Ugu-distriktet samt kringliggande områden i Sydafrika.

  Verksam i:
  • Afrika
  Ändamål:
  • Samhällsuppbyggnad
  • Socialt arbete/Social verksamhet
  • Utbildning
  Område:
  • Barn
  • Familjer
  • Föräldralösa barn
  • Hemlösa
  • Ungdom
  • Utbildning - grund
 • Ingenjörer utan Gränser
  Ideell förening
  Org nr: 802416-4280
  90-konto sedan: 2019
  900684-2
  90 06 84 2
  Telefon: 070-575 64 37

  Föreningens ändamål är att bedriva ideell verksamhet som med teknik och naturvetenskap, entreprenörskap och projektkompetens vill -bidra till en kreativ och uthållig uppbyggnad och kunskapsöverföring genom fältprojekt i samarbete med grupper i resurssvaga samhällen, -bidra till ingenjörers kompetens, reflektion och medvetenhet gällande tvärvetenskapliga och etiska frågeställningar, -bidra till att ungdom och allmänhet får en bättre förståelse av vad ingenjörsyrket innebär av social gemenskap, kreativitet och etik och hur det är att studera till ingenjör.

  Verksam i:
  • Sverige
  • Afrika
  • Asien
  Ändamål:
  • Hjälpverksamhet
  • Hållbar utveckling
  • Hälsovård
  • Samhällsuppbyggnad
  • Socialt arbete/Social verksamhet
  • Utbildning
  Område:
  • Hjälp till självhjälp
  • Ungdom
  • Vatten/Sanitets projekt
  • Volontärer
  • Vuxna
 • Insamlingsstiftelsen Lions Cancerforskningsfond Mellansverige Uppsala-Örebro
  Insamlingsstiftelse
  Org nr: 802481-2359
  90-konto sedan: 2019
  900678-4
  900-6784
  9006784
  Telefon: 072-515 76 00
  Hemsida: www.lcfm.se
  E-post: info@lcfm.se

  Stiftelsens ändamål är att stödja forskningen inom cancerområdet vid Akademiska sjukhuset i Uppsala och Universitetssjukhuset i Örebro, samt att informera härom.

   

  Verksam i:
  • Sverige
  Ändamål:
  • Cancer
  • Forskning
  Område:
  • Barn
  • Vuxna

Pages