Stiftelse

Nyckeltal för Stiftelsen World's Children's Prize Foundation

Org nr: 802426-0807 Stiftelse

År201620172018
Totala intäkter (tkr)9 71812 50214 341
Eget kapital (tkr)594729928
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)6%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)93%
Kommentar

Nyckeltal för Stiftelsen Demensfonden

Org nr: 802403-4442 Stiftelse

År201620172018
Totala intäkter (tkr)41 7096 87115 812
Eget kapital (tkr)48 44650 04556 535
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)11%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)49%
Kommentar

Nyckeltal för Stiftelsen Onkologiska Klinikens i Uppsala Forskningsfond

Org nr: 817601-7898 Stiftelse

År201620172018
Totala intäkter (tkr)9 0635 5987 207
Eget kapital (tkr)85 71384 78284 980
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)10%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)74%
Kommentar

Nyckeltal för Insamlingsstiftelsen Erikshjälpen, Farbror Eriks barn- och hjälpverksamhet

Org nr: 827500-4789 Stiftelse

År201620172018
Totala intäkter (tkr)211 908181 553180 593
Eget kapital (tkr)103 76788 95179 032
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)14%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)88%
Kommentar

Nyckeltal för Stiftelsen Drottning Silvias Jubileumsfond för forskning om barn med handikapp

Org nr: Stiftelse

År2006200720082009201020112012
Totala Intäkter Netto(tkr)355781532 6461 160768865
Eget kapital (tkr)22 64523 39024 32325 39725 48427 06727015
Kostnader / Totala intäkter i %44736108
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %296053266010786
KommentarDen låga ändamålsuppfyllelsen beror på att Stiftelsens styrelse har ansett att gåvor och testamentsmedel skall läggas till kapitalet i stället för att omedelbart delas ut. På så sätt kan Stiftelsens långsiktiga utdelningskapaicitet öka.Stiftelsens styrelse har beslutat att större gåvor och testamentsmedel skall läggas till kapitalet för att långsiktigt öka stiftelsens utdelningskapacitet.Stiftelsens styrelse har beslutat att större gåvor och testamentsmedel skall läggas till kapitalet för att långsiktigt öka stiftelsens utdelningskapacitet.Stiftelsen har fått stora gåvor och testamentsmedel under året som styrelsen ansett att de bör läggas till stftelsens kapital för att utdelningskapaciteten långsiktigt ska öka.Stiftelsen erhöll osedvanligt höga ränteintäkter i slutet av året.
Kommentar

Nyckeltal för Linnéstiftelsen för Medicinsk Forskning

Org nr: Stiftelse

År2006200720082009201020112012
Totala Intäkter Netto(tkr)3073116397147139
Eget kapital (tkr)5 8945 8635 3385 6695 3595 1854 996
Kostnader / Totala intäkter i %46503053804857
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %1071419214193170180
KommentarUnder året har stiftelsen för medicinsk forskning haft höga kostnader för marknadsföring, annonser och utveckling av webbplats.Stiftelsen har under 2008 bytt förvaltare för att minska administrationskostnaderna, som blev för höga under 2007.Stiftelsen för medicinsk forskning har haft ringa intäkter under 2008 samt nödvändiga administrationskostnader.Stiftelsen för medicinsk forskning har under 2009 haft låga intäkter.Stiftelsen för medicinsk forskning har under 2010 haft ringa intäkter .Stiftelsen har under 2011 haft ringa intäkter. Administrationskostnaderna har sänkts under året.Stiftelsen har under 2012 haft ringa intäkter. Administrationskostnaderna har sänkts under året.
Kommentar

Nyckeltal för Stiftelsen Fonden för klinisk cancerforskning i Jönköping

Org nr: Stiftelse

År201020112012
Totala Intäkter Netto(tkr)392260370
Eget kapital (tkr)21 20716 51616294
Kostnader / Totala intäkter i %04317
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %29057
KommentarStiftelsen beviljades 90-konto under 2010. Stiftelsen har under 2010 haft marknadsföring för att öka kännedomen om stiftelsen. Reserverade medel kommer att utdelas under kommande år.Ansökningarna som kommit in har inte varit av tillräckligt god kvalitet.Alla ansökningar som kommit in har inte varit av tillräckligt god kvalitet.
Kommentar