Stiftelse

Nyckeltal för Stiftelsen World's Children's Prize Foundation

Org nr: 802426-0807 Stiftelse

År201020112012201320142015201620172018
Totala Intäkter Netto(tkr)12 42510 70115 69913 20914 23911 2529 71812 50214 341
Eget kapital (tkr)293159396402576415594729928
Kostnader / Totala intäkter i %171110889656
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %889088929193939493
Kommentar
Kommentar

Nyckeltal för Stiftelsen Onkologiska Klinikens i Uppsala Forskningsfond

Org nr: 817601-7898 Stiftelse

År2006200720082009201020112012201320142015201620172018
Totala Intäkter Netto(tkr)9502 2181 7905 6074 39714 9084 0004 3657 4135 4439 0635 5987 207
Eget kapital (tkr)46 43549 65553 58854 52856 98468 26971 35971 88376 64678 55585 71384 78284 980
Kostnader / Totala intäkter i %856410314138118149
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %573591523431567549551013180
KommentarStiftelsens styrelse har besluta att fondera medel förframtida forskning.Stiftelsen har fonderat arv och gåvor under 2007 för framtida anslag till forskning.Stiftelsen fick under 2009 större donationer än vad stiftelsen kunde dela ut.Skälet till den låga ändamålsuppfyllelsen under 2010 är stiftelsen har fått stora donationer under året och enligt sina föreskrifter i stiftelseförordnandet får endast avkastningen delas ut.Stiftelsen har erhållit högre bidrag en tidigare år.Stiftelsen har erhållit högre finansiell utdelning än tidigare år.Stiftelsen har erhållit högre finansiell utdelning än tidigare år. Skälet till den låga ändamålsuppfyllelsen under 2010 är stiftelsen har fått stora donationer under året och enligt sina föreskrifter i stiftelseförordnandet får endast avkastningen delas ut.Stiftelsen fick under 2016 större donationer än vad stiftelsen kunde dela ut.
Kommentar

Nyckeltal för Stiftelsen Drottning Silvias Jubileumsfond för forskning om barn med handikapp

Org nr: Stiftelse

År2006200720082009201020112012
Totala Intäkter Netto(tkr)355781532 6461 160768865
Eget kapital (tkr)22 64523 39024 32325 39725 48427 06727015
Kostnader / Totala intäkter i %44736108
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %296053266010786
KommentarDen låga ändamålsuppfyllelsen beror på att Stiftelsens styrelse har ansett att gåvor och testamentsmedel skall läggas till kapitalet i stället för att omedelbart delas ut. På så sätt kan Stiftelsens långsiktiga utdelningskapaicitet öka.Stiftelsens styrelse har beslutat att större gåvor och testamentsmedel skall läggas till kapitalet för att långsiktigt öka stiftelsens utdelningskapacitet.Stiftelsens styrelse har beslutat att större gåvor och testamentsmedel skall läggas till kapitalet för att långsiktigt öka stiftelsens utdelningskapacitet.Stiftelsen har fått stora gåvor och testamentsmedel under året som styrelsen ansett att de bör läggas till stftelsens kapital för att utdelningskapaciteten långsiktigt ska öka.Stiftelsen erhöll osedvanligt höga ränteintäkter i slutet av året.
Kommentar

Nyckeltal för Linnéstiftelsen för Medicinsk Forskning

Org nr: Stiftelse

År2006200720082009201020112012
Totala Intäkter Netto(tkr)3073116397147139
Eget kapital (tkr)5 8945 8635 3385 6695 3595 1854 996
Kostnader / Totala intäkter i %46503053804857
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %1071419214193170180
KommentarUnder året har stiftelsen för medicinsk forskning haft höga kostnader för marknadsföring, annonser och utveckling av webbplats.Stiftelsen har under 2008 bytt förvaltare för att minska administrationskostnaderna, som blev för höga under 2007.Stiftelsen för medicinsk forskning har haft ringa intäkter under 2008 samt nödvändiga administrationskostnader.Stiftelsen för medicinsk forskning har under 2009 haft låga intäkter.Stiftelsen för medicinsk forskning har under 2010 haft ringa intäkter .Stiftelsen har under 2011 haft ringa intäkter. Administrationskostnaderna har sänkts under året.Stiftelsen har under 2012 haft ringa intäkter. Administrationskostnaderna har sänkts under året.
Kommentar

Nyckeltal för Stiftelsen Fonden för klinisk cancerforskning i Jönköping

Org nr: Stiftelse

År201020112012
Totala Intäkter Netto(tkr)392260370
Eget kapital (tkr)21 20716 51616294
Kostnader / Totala intäkter i %04317
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %29057
KommentarStiftelsen beviljades 90-konto under 2010. Stiftelsen har under 2010 haft marknadsföring för att öka kännedomen om stiftelsen. Reserverade medel kommer att utdelas under kommande år.Ansökningarna som kommit in har inte varit av tillräckligt god kvalitet.Alla ansökningar som kommit in har inte varit av tillräckligt god kvalitet.
Kommentar

Nyckeltal för Insamlingsstiftelsen Erikshjälpen, Farbror Eriks barn- och hjälpverksamhet

Org nr: 827500-4789 Stiftelse

År2006200720082009201020112012201320142015201620172018
Totala Intäkter Netto(tkr)77 70067 62659 74181 39676 11787 35797 314159 761165 799183 198211 908181 553180 593
Eget kapital (tkr)35 25432 11732 43251 64558 67362 52567 67789 06089 30088 159103 76788 95179 032
Kostnader / Totala intäkter i %1013139121110101211121515
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %92908867798585828889809292
KommentarStiftelsen har fått in stora intäkter i slutet av året som kommer att användas under kommande år.
Kommentar

Nyckeltal för Stiftelsen Västmanlands forskningsfond mot cancer

Org nr: 878001-2558 Stiftelse

År2006200720082009201020112012201320142015201620172018
Totala Intäkter Netto(tkr)4231537372050375389217015
Eget kapital (tkr)1 1811 1631 0611 0771 0701 0139988188411 2021 0841 062728
Kostnader / Totala intäkter i %213334302750120655207185019313
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %532883742492315105950053501182 020
KommentarStiftelsen har under 2006 fått återföra 459 000 kr till Onkologifonden.Stiftelsen har ringa intäkter och skäliga administrationskostnader.Stiftelsen har endast haft ringa intäkter under 2008. Kostnaderna är endast grundläggande.Stiftelsen har under 2009 haft ringa intäkter. Kostnaderna har endast varit nödvändiga.Stiftelsen hade under 2010 ringa intäkter och endast grundläggande administrationskostnader.Stiftelsen hade under 2011 ringa intäkter och endast grundläggande administrationskostnader.Stiftelsen har under 2012 haft ringa intäkter. Kostnaderna har endast varit nödvändiga.Stiftelsen har under 2013 haft ringa intäkter. Stiftelsen har under 2014 haft ringa intäkter. Stiftelsen har mottagit en stor donation under året. Stiftelsen har inte mottagit några ansökningar om medel.Stiftelsen har ringa intäkter och skäliga administrationskostnader.
Kommentar