Stiftelse

Nyckeltal för Stiftelsen World's Children's Prize Foundation

Org nr: 802426-0807 Stiftelse

År201020112012201320142015201620172018
Totala Intäkter Netto(tkr)12 42510 70115 69913 20914 23911 2529 71812 50214 341
Eget kapital (tkr)293159396402576415594729928
Kostnader / Totala intäkter i %171110889656
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %889088929193939493
Kommentar
Kommentar

Nyckeltal för Stiftelsen Kulturarv utan Gränser

Org nr: Stiftelse

År200620072008200920102011201220132014
Totala Intäkter Netto(tkr)13 39710 96212 78114 02413 84212 84418 83123 08323 636
Eget kapital (tkr)1 7521 8531 6671 6722 1992 3582 2982 1342 170
Kostnader / Totala intäkter i %232222389
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %9897100989396979292
Kommentar
Kommentar

Nyckeltal för Stiftelsen Drottning Silvias Jubileumsfond för forskning om barn med handikapp

Org nr: Stiftelse

År2006200720082009201020112012
Totala Intäkter Netto(tkr)355781532 6461 160768865
Eget kapital (tkr)22 64523 39024 32325 39725 48427 06727015
Kostnader / Totala intäkter i %44736108
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %296053266010786
KommentarDen låga ändamålsuppfyllelsen beror på att Stiftelsens styrelse har ansett att gåvor och testamentsmedel skall läggas till kapitalet i stället för att omedelbart delas ut. På så sätt kan Stiftelsens långsiktiga utdelningskapaicitet öka.Stiftelsens styrelse har beslutat att större gåvor och testamentsmedel skall läggas till kapitalet för att långsiktigt öka stiftelsens utdelningskapacitet.Stiftelsens styrelse har beslutat att större gåvor och testamentsmedel skall läggas till kapitalet för att långsiktigt öka stiftelsens utdelningskapacitet.Stiftelsen har fått stora gåvor och testamentsmedel under året som styrelsen ansett att de bör läggas till stftelsens kapital för att utdelningskapaciteten långsiktigt ska öka.Stiftelsen erhöll osedvanligt höga ränteintäkter i slutet av året.
Kommentar

Nyckeltal för Linnéstiftelsen för Medicinsk Forskning

Org nr: Stiftelse

År2006200720082009201020112012
Totala Intäkter Netto(tkr)3073116397147139
Eget kapital (tkr)5 8945 8635 3385 6695 3595 1854 996
Kostnader / Totala intäkter i %46503053804857
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %1071419214193170180
KommentarUnder året har stiftelsen för medicinsk forskning haft höga kostnader för marknadsföring, annonser och utveckling av webbplats.Stiftelsen har under 2008 bytt förvaltare för att minska administrationskostnaderna, som blev för höga under 2007.Stiftelsen för medicinsk forskning har haft ringa intäkter under 2008 samt nödvändiga administrationskostnader.Stiftelsen för medicinsk forskning har under 2009 haft låga intäkter.Stiftelsen för medicinsk forskning har under 2010 haft ringa intäkter .Stiftelsen har under 2011 haft ringa intäkter. Administrationskostnaderna har sänkts under året.Stiftelsen har under 2012 haft ringa intäkter. Administrationskostnaderna har sänkts under året.
Kommentar

Nyckeltal för Stiftelsen Fonden för klinisk cancerforskning i Jönköping

Org nr: Stiftelse

År201020112012
Totala Intäkter Netto(tkr)392260370
Eget kapital (tkr)21 20716 51616294
Kostnader / Totala intäkter i %04317
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %29057
KommentarStiftelsen beviljades 90-konto under 2010. Stiftelsen har under 2010 haft marknadsföring för att öka kännedomen om stiftelsen. Reserverade medel kommer att utdelas under kommande år.Ansökningarna som kommit in har inte varit av tillräckligt god kvalitet.Alla ansökningar som kommit in har inte varit av tillräckligt god kvalitet.
Kommentar

Nyckeltal för Insamlingsstiftelsen Erikshjälpen, Farbror Eriks barn- och hjälpverksamhet

Org nr: 827500-4789 Stiftelse

År2006200720082009201020112012201320142015201620172018
Totala Intäkter Netto(tkr)77 70067 62659 74181 39676 11787 35797 314159 761165 799183 198211 908181 553180 593
Eget kapital (tkr)35 25432 11732 43251 64558 67362 52567 67789 06089 30088 159103 76788 95179 032
Kostnader / Totala intäkter i %1013139121110101211121515
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %92908867798585828889809292
KommentarStiftelsen har fått in stora intäkter i slutet av året som kommer att användas under kommande år.
Kommentar

Nyckeltal för Stiftelsen Radiohjälpen

Org nr: 802007-9755 Stiftelse

År2006200720082009201020112012201320142015201620172018
Totala Intäkter Netto(tkr)103 125122 822109 36199 379138 206123 920125 061162 284136 658206 644135 902204 889170 437
Eget kapital (tkr)124 190130 072118 17093 990113 713101 563108 633132 279132 621141 949141 693199 204188 656
Kostnader / Totala intäkter i %3778566664645
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %1268910411680104888094929468101
KommentarStiftelsen har ökat sina intäkter under året.
Kommentar