Stiftelse

Nyckeltal för Gunnar, Arvid, Elisabeth Nilssons Cancerstiftelse för bekämpning av cancersjukdomar

Org nr: Stiftelse

År20062007200820092010201120122013
Totala Intäkter Netto(tkr)9691 497453483921 46929 0942 551
Eget kapital (tkr)46 21745 14039 16236 88437 25732 78753 98551 448
Kostnader / Totala intäkter i %41339913715135436
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %2502436471 04796636223274
KommentarStiftelsen bedriver en aktiv kapitalförvaltning och redovisar nettot av denna verksamhet som finansiell intäkt. Höga kapitalvinster gör att utdelningen kan vara hög, men dessapåverkar dock inte nyckeltalen.Stiftelsen har under 2007 haft höga kostnader bl.a. beroende av renovering av en fastighet som stiftelsen äger.Stiftelsen har under 2008 haft stora kostnader för förvaltning av fastighet och kapital.Skälet till att stiftelsen har så höga kostnader under 2009 är att fastighetsförvaltningen gått med förlust och att stiftelsen har haft höga kostnader för kapitalförvaltningen. Insamlings- och administrationskostnader är låga. Som framgår har stiftelsen delat ut mycket till ändamålet.Skälet till de höga kostnaderna under 2011 för stiftelsen är att en fastighet som stiftelsen äger har renoverats.Skälet för de höga kostnaderna är liksom tidigare år fastighetsförvaltningen.Förklaring till den låga ändamålskostnaden avser reavinster vid fastighetsförsäljningen.Skälet för de höga kostnaderna är liksom tidigare år fastighetsförvaltningen.
Kommentar

Nyckeltal för Stiftelsen Trygga Barnen

Org nr: Stiftelse

År20112012
Totala Intäkter Netto(tkr)224521
Eget kapital (tkr)83176
Kostnader / Totala intäkter i %3618
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %5064
KommentarStiftelsen är nybildad och har därför satsat i marknadsaktiviteter för att öka kännedomen.Stiftelsen har erhållit betydligt mer intäkter än vad som budgeterats.
Kommentar

Nyckeltal för Stiftelsen Tummeliten

Org nr: 802406-7368 Stiftelse

År2006200720082009201020112012201320142015
Totala Intäkter Netto(tkr)106661178882442719264365
Eget kapital (tkr)175299394251445365308283226218
Kostnader / Totala intäkter i %192923559100738435
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %5479402403334432612715182
KommentarStiftelsen fick inte under 2006 tillräckligtmånga kvalificerade ansökningar.Skälet till den låga ändamålsuppfyllelsen 2008 för Stiftelsen är att det inte inkommit ett tillräckligt antal kvalificerade ansökningar.Stiftelsen erhöll osedvanligt stora intäkter under 2010 och hade inte tillräckligt med kvalificerade ansökningar.Stiftelsen hade ringa intäkter under året. Administrationskostnaderna är endastgrundläggande.Stiftelsen har haft ringa intäkter under året. Administrationskostnaderna är endast grundläggande.Stiftelsen har haft ringa intäkter under året. Administrationskostnaderna är endast grundläggande.Stiftelsen har haft ringa intäkter under året. Administrationskostnaderna är endast grundläggande.Stiftelsen har haft ringa intäkter under året. Administrationskostnaderna är endast grundläggande.
Kommentar

Nyckeltal för Stiftelsen Linas Livsglädjefond

Org nr: Stiftelse

År2006200720082009201020112012201320142015
Totala Intäkter Netto(tkr)240204247195220180356283117123
Eget kapital (tkr)601580586492450398532565517474
Kostnader / Totala intäkter i %1510921353917262016
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %1081008812785894563121119
KommentarStiftelsen har under 2010 haft för höga administrationskostnader, men arbetar med att minska dessa till 2011.Stiftelsen arbetar med att minska administrationskostnaderna och öka intäkterna.Stiftelsen har under detta år erhållit större och flera gåvor än vad som budgeterats.Stiftelsen arbetar med att minska administrationskostnaderna och öka intäkterna.
Kommentar

Nyckeltal för Geriatriska Fonden, stiftelse för medicinsk forskning

Org nr: 817602-8457 Stiftelse

År2006200720082009201020112012201320142015201620172018
Totala Intäkter Netto(tkr)16185831791 2211812 206348317358975339285
Eget kapital (tkr)3 8704 2323 7824 5845 8275 2307 5468 0037 9338 9128 8618 9678 637
Kostnader / Totala intäkter i %31538263323222733184054
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %021221101121091063140103102292246
KommentarStiftelsens kostnader rör i princip kapitalförvaltningen.Stiftelsen fick under 2008 en större donation som lagts till kapitalet.Stiftelsen hade under 2009 ringa intäkter. Kostnaderna är rimliga.Stiftelsen fick under 2010 osedvanligt stora donationer.Stiftelsen hade under året ringa intäkter. Kostnaderna är rimliga.Stiftelsen fick under 2012 osedvanligt stora donationer.Stiftelsen har haft större finansiella intäkter än budgeterat.Stiftelsen hade under året ringa intäkter. Kostnaderna är rimliga.Stiftelsen hade under 2015 ringa intäkter. Kostnaderna är rimligaStiftelsen har erhållit mindre intäkter detta år med oförändrad kostnadsnivå.Stiftelsen har ringa intäkter och endast nödvändiga kostnader.
Kommentar

Nyckeltal för Stiftelsen Hälsofonden

Org nr: Stiftelse

År2006200720082009201020112012
Totala Intäkter Netto(tkr)35741351293 554233382
Eget kapital (tkr)4 7045 0984 4714 8608 2338 2028 639
Kostnader / Totala intäkter i %22513110167
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %151231587832126
KommentarStiftelsen är en avkastningsstiftelse som endast får dela ut 90 % av den årliga avkastningen.Under 2010 fick Stiftelsen stora gåvor och enligt stadgarna får stiftelsen endast dela ut avkastningen.Stiftelsen är en avkastningsstiftelse som endastfår dela ut 90 % av avkastningen på kapitalet.Stiftelsen är en avkastningsstiftelse som endastfår dela ut 90 % av avkastningen på kapitalet.
Kommentar

Nyckeltal för Right Livelihood Award Stiftelsen

Org nr: 802015-5670 Stiftelse

År20112012201320142015201620172018
Totala Intäkter Netto(tkr)3 4045 8427 6179 67014 38416 04717 83819 300
Eget kapital (tkr)15 07715 84138 71743 38946 83352 68257 61757 670
Kostnader / Totala intäkter i %20111089101116
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %12399939493959087
Kommentar
Kommentar