Stiftelse

Nyckeltal för Ögonfonden/Stiftelsen Synfrämjandets Forskningsfond

Org nr: 802012-4999 Stiftelse

År201620172018
Totala intäkter (tkr)3 7714 1273 297
Eget kapital (tkr)25 73927 58127 416
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)11%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)82%
Kommentar

Nyckeltal för Gunnar, Arvid, Elisabeth Nilssons Cancerstiftelse för bekämpning av cancersjukdomar

Org nr: Stiftelse

År20062007200820092010201120122013
Totala Intäkter Netto(tkr)9691 497453483921 46929 0942 551
Eget kapital (tkr)46 21745 14039 16236 88437 25732 78753 98551 448
Kostnader / Totala intäkter i %41339913715135436
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %2502436471 04796636223274
KommentarStiftelsen bedriver en aktiv kapitalförvaltning och redovisar nettot av denna verksamhet som finansiell intäkt. Höga kapitalvinster gör att utdelningen kan vara hög, men dessapåverkar dock inte nyckeltalen.Stiftelsen har under 2007 haft höga kostnader bl.a. beroende av renovering av en fastighet som stiftelsen äger.Stiftelsen har under 2008 haft stora kostnader för förvaltning av fastighet och kapital.Skälet till att stiftelsen har så höga kostnader under 2009 är att fastighetsförvaltningen gått med förlust och att stiftelsen har haft höga kostnader för kapitalförvaltningen. Insamlings- och administrationskostnader är låga. Som framgår har stiftelsen delat ut mycket till ändamålet.Skälet till de höga kostnaderna under 2011 för stiftelsen är att en fastighet som stiftelsen äger har renoverats.Skälet för de höga kostnaderna är liksom tidigare år fastighetsförvaltningen.Förklaring till den låga ändamålskostnaden avser reavinster vid fastighetsförsäljningen.Skälet för de höga kostnaderna är liksom tidigare år fastighetsförvaltningen.
Kommentar

Nyckeltal för Stiftelsen Trygga Barnen

Org nr: Stiftelse

År20112012
Totala Intäkter Netto(tkr)224521
Eget kapital (tkr)83176
Kostnader / Totala intäkter i %3618
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %5064
KommentarStiftelsen är nybildad och har därför satsat i marknadsaktiviteter för att öka kännedomen.Stiftelsen har erhållit betydligt mer intäkter än vad som budgeterats.
Kommentar

Nyckeltal för Stiftelsen Linas Livsglädjefond

Org nr: Stiftelse

År2006200720082009201020112012201320142015
Totala Intäkter Netto(tkr)240204247195220180356283117123
Eget kapital (tkr)601580586492450398532565517474
Kostnader / Totala intäkter i %1510921353917262016
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %1081008812785894563121119
KommentarStiftelsen har under 2010 haft för höga administrationskostnader, men arbetar med att minska dessa till 2011.Stiftelsen arbetar med att minska administrationskostnaderna och öka intäkterna.Stiftelsen har under detta år erhållit större och flera gåvor än vad som budgeterats.Stiftelsen arbetar med att minska administrationskostnaderna och öka intäkterna.
Kommentar

Nyckeltal för Geriatriska Fonden, stiftelse för medicinsk forskning

Org nr: 817602-8457 Stiftelse

År201620172018
Totala intäkter (tkr)975339285
Eget kapital (tkr)8 8618 9678 637
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)37%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)213%
Kommentar

Nyckeltal för Stiftelsen Tummeliten

Org nr: 802406-7368 Stiftelse

År2006200720082009201020112012201320142015
Totala Intäkter Netto(tkr)106661178882442719264365
Eget kapital (tkr)175299394251445365308283226218
Kostnader / Totala intäkter i %192923559100738435
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %5479402403334432612715182
KommentarStiftelsen fick inte under 2006 tillräckligtmånga kvalificerade ansökningar.Skälet till den låga ändamålsuppfyllelsen 2008 för Stiftelsen är att det inte inkommit ett tillräckligt antal kvalificerade ansökningar.Stiftelsen erhöll osedvanligt stora intäkter under 2010 och hade inte tillräckligt med kvalificerade ansökningar.Stiftelsen hade ringa intäkter under året. Administrationskostnaderna är endastgrundläggande.Stiftelsen har haft ringa intäkter under året. Administrationskostnaderna är endast grundläggande.Stiftelsen har haft ringa intäkter under året. Administrationskostnaderna är endast grundläggande.Stiftelsen har haft ringa intäkter under året. Administrationskostnaderna är endast grundläggande.Stiftelsen har haft ringa intäkter under året. Administrationskostnaderna är endast grundläggande.
Kommentar

Nyckeltal för Stiftelsen Jubileumsklinikens forskningsfond mot cancer

Org nr: 857200-8244 Stiftelse

År201620172018
Totala intäkter (tkr)11 71418 5437 108
Eget kapital (tkr)179 873194 000187 340
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)17%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)94%
Kommentar