Stiftelse

Nyckeltal för Stiftelsen Fryshuset

Org nr: 802011-1582 Stiftelse

År201220132014201520162017
Totala Intäkter Netto(tkr)213 526245 991291 871284 698310 189332 684
Eget kapital (tkr)4 5252 6991 359-2 6686096 022
Kostnader / Totala intäkter i %121110111011
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %879090918987
Kommentar
Kommentar

Nyckeltal för Stiftelsen ParkinsonFörbundets Forskningsfond

Org nr: 855101-4874 Stiftelse

År200620072008200920102011201220132014201520162017
Totala Intäkter Netto(tkr)5 0406 8493 6153 7824 7697 5176 19113 15815 3235 18316 7229 950
Eget kapital (tkr)4 0684 8962 4953 1713 2055 8723 7825 7186 5971 2635 9544 862
Kostnader / Totala intäkter i %8610141210126419710
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %5882136718452128838219767113
KommentarStiftelsen delade ut 216 % år 2005.Skälet till att stiftelsen endast delade ut 71 % av de totala intäkterna under 2009 är att ansökningsgenomgången ändrades till en gång per år i stället för tidigare två gånger per år.Stiftelsen fick ett flertal större arv i slutet av året.Stiftelsen mottog ett stort arv i slutet av året.
Kommentar

Nyckeltal för Stiftelsen Världsnaturfonden WWF

Org nr: 802005-9823 Stiftelse

År200620072008200920102011201220132014201520162017
Totala Intäkter Netto(tkr)155 062200 677231 062256 833259 792261 181329 552334 430368 191392 809372 604438 610
Eget kapital (tkr)169 159204 847197 587198 125208 439183 418218 907246 624266 139282 115276 553313 022
Kostnader / Totala intäkter i %131212121313111212121412
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %747290898586818690878981
KommentarStiftelsen fick omfattande bidrag i december, därav den något lägre ändamålsuppfyllelsen.
Kommentar

Nyckeltal för Stiftelsen Ronald McDonald Barnfond

Org nr: 802400-4692 Stiftelse

År200620072008200920102011201220132014201520162017
Totala Intäkter Netto(tkr)7 0968 3808 4369 3477 97710 3909 4537 5867 4788 4687 6507 020
Eget kapital (tkr)17 22222 94729 5745 36611 74718 7845 58310 92817 18118 22920 86116 035
Kostnader / Totala intäkter i %42920272120182420152124
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %42333271322130045145
KommentarStiftelsen samlar in pengar i huvudsak för att uppföra anhörighus vid sjukhus. För att finansiera uppförandet av anhörighus, som kostar ca 20 milj. kr., sker insamlingar under 4-5 år. År 2007byggs ett anhörighus vid Linköping Universitets-sjukhus som är klart 2008.Stiftelsen samlar in pengar i huvudsak för att uppföra anhörighus vid sjukhus. För att finansiera uppförandet av anhörighus, som kostar ca 20 milj. kr, sker insamlingar under 4-5 år. År 2007 byggs ett anhörighus vid Linköping Universitetssjukhus som är klart 2008. Utdelning till detta kommer att ske under 2008 och 2009. Kostnaderna har ökat under 2007 på grund av ökade omkostnader för en anställd, reklam och information.Stiftelsen samlar in pengar i huvudsak för att uppföra anhörighus vid sjukhus. För att finansiera uppförandet av anhörighus, som kostar ca 20 milj. kr, sker insamlingar under 4-5 år. Det fjärde huset kommer att invigas under 2009.Skälet till de höga insamlings- och administrationskostnaderna under 2009 är att Stiftesen haft ökade kostnader för reklam och information i samband med uppstart av en insamling till ett nytt Ronald McDonald hus.Stiftelsen samlar in pengar i huvudsak för att uppföra anhörighus vid sjukhus. För att finansiera uppförandet av anhörighus sker insamlingar underflera år. Det femte huset kommer att byggas i Uppsala under 2012-2013.Stiftelsen samlar in pengar i huvudsak för att uppföra anhörighus vid sjukhus. För att finansiera uppförandet av anhörighus sker insamlingar underflera år. Det femte huset kommer att byggas i Uppsala under 2012-2013.Stiftelsen samlar in pengar i huvudsak för att uppföra anhörighus vid sjukhus. För att finansiera uppförandet av anhörighus sker insamlingar under flera år.Stiftelsen samlar in pengar i huvudsak för att uppföra anhörighus vid sjukhus. För att finansiera uppförandet av anhörighus sker insamlingar under flera år.Stiftelsen samlar in pengar i huvudsak för att uppföra anhörighus vid sjukhus. För att finansiera uppförandet av anhörighus sker insamlingar under flera år.Stiftelsen samlar in pengar i huvudsak för att uppföra anhörighus vid sjukhus. För att finansiera uppförandet av anhörighus sker insamlingar under flera år.
Kommentar

Nyckeltal för Stiftelsen Svenska Diabetesförbundets Forskningsfond - Diabetesfonden

Org nr: 802007-6520 Stiftelse

År200620072008200920102011201220132014201520162017
Totala Intäkter Netto(tkr)5 5797 54415 40815 67614 37922 10018 08214 72018 09223 67425 42734 629
Eget kapital (tkr)129 280125 615109 139121 577123 077120 204125 680122 263121 684150 490148 783155 056
Kostnader / Totala intäkter i %221610101610131719162219
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %1551675086997589126101807576
KommentarStiftelsen Svenska Diabetesförbundets forskningsfond beslut att under 2008 ha en försiktigare utdelningspolicy på grund av det finansiella läget.
Kommentar

Nyckeltal för Stiftelsen Friends

Org nr: 802408-7622 Stiftelse

År200620072008200920102011201220132014201520162017
Totala Intäkter Netto(tkr)13 69516 56017 81319 62321 19222 55424 21128 44233 69137 16738 46337 128
Eget kapital (tkr)104107169108762353203214774861 0614 020
Kostnader / Totala intäkter i %7811101816181817151918
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %939288908283818282858074
KommentarStiftelsen har konsoliderat sig under året.
Kommentar

Nyckeltal för Synskadades Stiftelse

Org nr: 802007-2958 Stiftelse

År200620072008200920102011201220132014201520162017
Totala Intäkter Netto(tkr)3 15912 667022 641101 38914 5856 06224 00220 38029 50054 51239 676
Eget kapital (tkr)285 299333 906274 427283 996372 748369 236361 973392 724414 083321 715380 944403 325
Kostnader / Totala intäkter i %194106210391012959
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %7612204411852165980583570
KommentarInga nyckeltal visas 2008 för stiftelsen. Skälet till detta är att stiftelsen är moderstiftelse i en koncern med flera dotteraktiebolag. Koncernen har gått med förlust och de övriga verksamhetsintäkterna varit negativt, varför dessa och räntekostnaderna har överstigit intäkterna vilket medfört ett negativt resultat. Stiftelsen har utbetalt 12,7 miljoner kr till ändamålet och haft administrationskostnader om 1,5 milj. kr.Nyckeltal för 2009 ger inte en rätt bild av stiftelsen. Skälet till detta är att stiftelsen är moderstiftelse i en koncern med flera dotteraktiebolag. Stiftelsen har utbetalt 9,9 miljoner kr till ändamålet och haft administrationskostnader om 1,3 milj. kr.Nyckeltal för 2010 ger inte en rätt bild av stiftelsen. Skälet till detta är att stiftelsen är moderstiftelse i en koncern med flera dotteraktiebolag. Om man bortser ifrån dotterbolagen klarar stiftelsen Svensk Insamlingskontrolls nyckeltal.Man har bland annat under året erhållit villkorade donationer som man ej hunnit förbruka samt ett negativt netto av fastighetsförvaltningen. Man har erhållit ett stort netto överskott av fastighetsförvaltningen. Man har erhållit en villkorad donation under året.Stiftelsen har erhållit extraordinära aktieutdelning som inte kunnat förutses.Stiftelsen har erhållit en villkorad donation under året.
Kommentar