Stiftelse

Nyckeltal för Stiftelsen Barndiabetesfonden

Org nr: 822001-9072 Stiftelse

År200620072008200920102011201220132014201520162017
Totala Intäkter Netto(tkr)3 6015 8227 5929 5805 6706 5745 8278 41810 36412 65310 20717 399
Eget kapital (tkr)22 48323 43020 93326 17020 54218 50917 59720 08723 11325 83426 70830 486
Kostnader / Totala intäkter i %13192617172596971410
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %976248601241001137872797978
KommentarDe medel som inte utbetalts under 2007 från stiftelsen kommer att betalas ut under 2008.Skälet till att Stiftelsen under 2009 har låg ändamålsuppfyllelse är att stiftelsen fick större gåvor i slutet av året.Skälet till att Stiftelsen under 2009 har låg ändamålsuppfyllelse är att stiftelsen fick större gåvor i slutet av året.
Kommentar

Nyckeltal för Stiftelsen Tällberg Foundation

Org nr: Stiftelse

År2011
Totala Intäkter Netto(tkr)21 072
Eget kapital (tkr)359
Kostnader / Totala intäkter i %6
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %101
KommentarStiftelsen beviljades 90-konto 2011.
Kommentar

Nyckeltal för Stiftelsen Nordens Ark

Org nr: 854600-6191 Stiftelse

År20102011201220132014201520162017
Totala Intäkter Netto(tkr)39 30834 17641 97641 50649 90547 19546 96745 153
Eget kapital (tkr)17 44915 88818 11718 41225 07730 22631 77130 362
Kostnader / Totala intäkter i %261311119101212
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %6791848978798591
KommentarStiftelsen har under 2010 arbetat med att minska insamlingskostnaderna.
Kommentar

Nyckeltal för Stiftelsen IOGT-NTO-rörelsens Internationella Institut

Org nr: Stiftelse

År2006200720082009201020112012201320142015
Totala Intäkter Netto(tkr)41 39032 65434 44820 60519 74818 72221 72718 81123 74625 576
Eget kapital (tkr)14 8508 6678 5828 90610 24310 59711 52810 4208 5239 622
Kostnader / Totala intäkter i %1319171412128866
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %769983848186879810289
Kommentar
Kommentar

Nyckeltal för Stiftelsen Konung Gustaf V:s Jubileumsfond, Radiumhemmets Forskningsfonder

Org nr: 802005-0947 Stiftelse

År200620072008200920102011201220132014201520162017
Totala Intäkter Netto(tkr)8 7295 6303 24516 88115 71218 07717 25716 49020 76923 21533 97426 723
Eget kapital (tkr)368 359394 268346 925389 243391 332401 142404 157417 055410 734432 350456 278457 025
Kostnader / Totala intäkter i %1316111099956544
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %62676883817771791137756128
KommentarStiftelsen är i första hand en avkastningsstiftelse, där dehuvudsakliga intäkterna härrör från finansiella tillgångar. Därför kan nyckeltalen bli missvisande de år som gåvorna inte är så stora.Stiftelsen är en avkastningsstiftelse.Stiftelsen är en avkastningsstiftelse.Stiftelsen har mottagit stora arv under året.
Kommentar

Nyckeltal för Stiftelsen Reach for Change

Org nr: 802426-5590 Stiftelse

År2011201220132014201520162017
Totala Intäkter Netto(tkr)15 27522 04632 78734 82346 62350 48750 030
Eget kapital (tkr)3 4871 2361 9751 6751 6901 7363 301
Kostnader / Totala intäkter i %79810131412
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %79958990878584
Kommentar
Kommentar

Nyckeltal för Stiftelsen Svenska Amnestyfonden

Org nr: 802008-3435 Stiftelse

År200620072008200920102011201220132014201520162017
Totala Intäkter Netto(tkr)448712 1006 8187 69715 3979 80110 32410 52716 31610 83516 011
Eget kapital (tkr)583712 31712 48412 8171 792919 70118 18816 74519 37017 23020 845
Kostnader / Totala intäkter i %158171810171719132113
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %75379179458498957010060
KommentarStiftelsen fick under 2008 ett stort arv med villkor, vilket medfört att ändamålsutbetalningen blivit mindre. Utbetalningar kommer att ske under kommande år.Stiftelsen fick osedvanligt stora arv med villkor under året. Stiftelsen erhöll ett stort arv i slutet av året.Stiftelsen erhöll ett stort arv i slutet av året
Kommentar