Stiftelse

Nyckeltal för Stiftelsen Skandinaviska Barnmissionen

Org nr: 846002-8734 Stiftelse

År2006200720082009201020112012201320142015201620172018
Totala Intäkter Netto(tkr)18 91622 43024 31726 87231 21930 15343 91132 03741 21936 06730 77645 22754 112
Eget kapital (tkr)5 1245 4575 3075 8917 6776 7735 62111 0719 1349 1788 8986 5396 943
Kostnader / Totala intäkter i %16131714141612151213141110
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %81858784858691848488888989
Kommentar
Kommentar

Nyckeltal för Stiftelsen Teskedsorden

Org nr: 802425-9361 Stiftelse

År2012201320142015201620172018
Totala Intäkter Netto(tkr)3 7475 2235 6506 0083 6917 5287 162
Eget kapital (tkr)5756951 8033 3182 9834 1273 947
Kostnader / Totala intäkter i %1198621919
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %88797269877683
KommentarStiftelsen har satsat på marknadsföring av stiftelsen som på sikt kommer att generera högre intäkter. Årets överskott kommer att användas under 2015.Skälet till låg ändamålsuppfyllelse är flera projekt sträcker sig in under 2016.
Kommentar

Nyckeltal för Insamlingsstiftelsen Dyslexifonden

Org nr: Stiftelse

År20062007200820092010
Totala Intäkter Netto(tkr)2831963927
Eget kapital (tkr)3013575553
Kostnader / Totala intäkter i %15759174448
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %3694406456
KommentarStiftelsen har haft skulder sedan en landsomfattande dyselexikmpanj underåren 1996-1998. Under 2006 har stiftelsen arbetatför att hitta en ekonomisk grund för den fortsattaverksamheten.Stiftelsen har ringa intäkter. Kostnaderna bedöms vara endast grundläggande.Stiftelsen har ringa intäkter. Stiftelsen behöver stärka sin soliditet.Stiftelsen har under 2009 haft ringa intäkter. Administativa kostnaderna är endast nödvändiga.Stiftelsen har under 2010 haft ringa intäkter och endast grundläggande kostnader.
Kommentar

Nyckeltal för Stiftelsen Mattias Ströms Minnesfond

Org nr: Stiftelse

År20062007200820092010201120122013
Totala Intäkter Netto(tkr)5498333133322833
Eget kapital (tkr)123125944952545159
Kostnader / Totala intäkter i %4416291615161815
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %358114922676788961
KommentarInsamlade medel har under 2006 minskat för stiftelsen. Insamlings- och administrativa kostnader har varit rimliga.Stiftelsens intäkter minskade betydligt under 2008. Endast grundläggande administrativa kostnader.Stiftelsen har haft svårt att hitta tillräckligt kvalificerade stipendiater.
Kommentar

Nyckeltal för Psykoterapistiftelsen för främjandet av Psykisk hälsa

Org nr: Stiftelse

År2006200720082009201020112012
Totala Intäkter Netto(tkr)2 3783681 9872872 93611
Eget kapital (tkr)286317263192783705541
Kostnader / Totala intäkter i %213421250001600
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %9479991037829004800
KommentarStiftelsen har inte haft någon aktiv insamling detta år.
Kommentar

Nyckeltal för Stiftelsen Anna Lindhs minnesfond

Org nr: Stiftelse

År200620072008200920102011201220132014
Totala Intäkter Netto(tkr)6238395237426221 2241 9102 900478
Eget kapital (tkr)5 7314 9983 7033 0072 1762 0361 351627105
Kostnader / Totala intäkter i %393246516139151425
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %21011623116017295121116236
KommentarStiftelsen har under åren fått allt mindre insamlade medel, varför stiftelsens balanserade kapital används för att uppfylla ändamålet. Stiftelsen har endast grundläggande kostnader. Stiftelsen har under åren fått allt mindre insamlade medel, varför stiftelsens balanserade kapital används för att uppfylla ändamålet. Stiftelsen har endast grundläggande kostnader. Stiftelsen har under åren fått allt mindre insamlade medel, varför stiftelsens balanserade kapital används för att uppfylla ändamålet. Stiftelsen har endast grundläggande kostnader.Stiftelsen har under åren fått allt mindre insamlade medel, varför stiftelsens balanserade kapital används för att uppfylla ändamålet. Stiftelsen har endast grundläggande kostnader.Stiftelsen har under åren fått allt mindre insamlade medel, varför stiftelsens balanserade kapital används för att uppfylla ändamålet. Stiftelsen har endast grundläggande kostnader. Stiftelsen har under åren fått allt mindre insamlade medel, varför stiftelsens balanserade kapital används för att uppfylla ändamålet. Stiftelsen har endast grundläggande kostnader.
Kommentar

Nyckeltal för Internationella Stiftelsen Barnens Ark

Org nr: Stiftelse

År20062007200820092010201120122013201420152016
Totala Intäkter Netto(tkr)3 3123 4953 3593 1823 0353 9592 8312 5462 0252 1901 140
Eget kapital (tkr)5513971332 3282 6432 3022 1522 0422 1522 058
Kostnader / Totala intäkter i %2015131414131723423036
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %8783898788799583636573
KommentarStiftelsen har haft administrationskostnader av engångskaraktär.Stiftelsen kommer se över organisationen för att minska administrationen och öka utbetalning till ändamålet under kommande året.Stiftelsen har fått in mindre medel än budgeterat.
Kommentar