Stiftelse

Nyckeltal för Stiftelsen Blodcancerfonden

Org nr: 802013-4709 Stiftelse

År201620172018
Totala intäkter (tkr)2 3011 2401 579
Eget kapital (tkr)2 8483 0992 951
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)23%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)82%
Kommentar

Nyckeltal för Insamlingsstiftelsen Dyslexifonden

Org nr: Stiftelse

År20062007200820092010
Totala Intäkter Netto(tkr)2831963927
Eget kapital (tkr)3013575553
Kostnader / Totala intäkter i %15759174448
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %3694406456
KommentarStiftelsen har haft skulder sedan en landsomfattande dyselexikmpanj underåren 1996-1998. Under 2006 har stiftelsen arbetatför att hitta en ekonomisk grund för den fortsattaverksamheten.Stiftelsen har ringa intäkter. Kostnaderna bedöms vara endast grundläggande.Stiftelsen har ringa intäkter. Stiftelsen behöver stärka sin soliditet.Stiftelsen har under 2009 haft ringa intäkter. Administativa kostnaderna är endast nödvändiga.Stiftelsen har under 2010 haft ringa intäkter och endast grundläggande kostnader.
Kommentar

Nyckeltal för Stiftelsen Mattias Ströms Minnesfond

Org nr: Stiftelse

År20062007200820092010201120122013
Totala Intäkter Netto(tkr)5498333133322833
Eget kapital (tkr)123125944952545159
Kostnader / Totala intäkter i %4416291615161815
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %358114922676788961
KommentarInsamlade medel har under 2006 minskat för stiftelsen. Insamlings- och administrativa kostnader har varit rimliga.Stiftelsens intäkter minskade betydligt under 2008. Endast grundläggande administrativa kostnader.Stiftelsen har haft svårt att hitta tillräckligt kvalificerade stipendiater.
Kommentar

Nyckeltal för Psykoterapistiftelsen för främjandet av Psykisk hälsa

Org nr: Stiftelse

År2006200720082009201020112012
Totala Intäkter Netto(tkr)2 3783681 9872872 93611
Eget kapital (tkr)286317263192783705541
Kostnader / Totala intäkter i %213421250001600
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %9479991037829004800
KommentarStiftelsen har inte haft någon aktiv insamling detta år.
Kommentar

Nyckeltal för Stiftelsen Skandinaviska Barnmissionen

Org nr: 846002-8734 Stiftelse

År201620172018
Totala intäkter (tkr)30 77645 22754 112
Eget kapital (tkr)8 8986 5396 943
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)12%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)89%
Kommentar

Nyckeltal för Stiftelsen Teskedsorden

Org nr: 802425-9361 Stiftelse

År201620172018
Totala intäkter (tkr)3 6917 5287 162
Eget kapital (tkr)2 9834 1273 947
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)16%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)82%
Kommentar

Nyckeltal för Stiftelsen En rökfri generation

Org nr: 802008-1827 Stiftelse

År201620172018
Totala intäkter (tkr)6 5985 8047 126
Eget kapital (tkr)2 4752 0662 812
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)5%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)94%
Kommentar