Stiftelse

Nyckeltal för Stiftelsen Stora Sköndal

Org nr: Stiftelse

År20072008200920102011
Totala Intäkter Netto(tkr)310 343291 344335 185339 826274 912
Eget kapital (tkr)122 43568 423110 300156 621130 933
Kostnader / Totala intäkter i %11115
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %1041148886102
Kommentar
Kommentar

Nyckeltal för Diakonistiftelsen Samariterhemmet

Org nr: Stiftelse

År200620072008200920102011
Totala Intäkter Netto(tkr)23 77626 73134 14536 22240 39942 666
Eget kapital (tkr)26 10122 96917 91020 07829 84030 390
Kostnader / Totala intäkter i %15171191110
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %109106105908385
Kommentar
Kommentar

Nyckeltal för Rolf Lufts Stiftelse för Diabetesforskning

Org nr: Stiftelse

År20062007200820092010
Totala Intäkter Netto(tkr)121241347169400
Eget kapital (tkr)141261278310449
Kostnader / Totala intäkter i %6832523628
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %019434563
KommentarStiftelsen är nystartadoch i ett uppbyggnadsskede. Under 2005 och 2006 har satsats på framtagande av affärsplan och stratergi för insamling av medel, liksom information via annonser i relevanta tidsskrifter. Detta innebär att stiftelsens kostnader i förhållande till intäkter är för höga under 2006, även om insamlade medel nu har ökat.Stiftelsen är nystartad och i ett uppbyggnadsskede. Stiftelsen har satsat på framtagande av affärsplan och strategi för insamling av medel, liksom information via annonser i relevanta tidskrifter. Detta innebär att stiftelsens kostnader blir höga i förhållande till intäkterna, men är väsentliga för att öka de framtida insamlade medlen.Stiftelsen har erhållit medel som är öronmärkta för att täcka insamlings- och administrationskostnader. Styrelsen arbetar med att minska kostnaderna under 2009.Stiftelsen hade under 2009 ringa intäkter och rimliga kostnader.Stiftelsen har under 2010 fått stora medel som var avsedda för marknadsföring.
Kommentar

Nyckeltal för Stiftelsen Hörselforskningsfonden

Org nr: Stiftelse

År200620072008200920102011
Totala Intäkter Netto(tkr)8099681 5891 6938052 618
Eget kapital (tkr)10 0929 1217 1339 0198 9079 185
Kostnader / Totala intäkter i %1813118166
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %138815713414344
KommentarUnder 2008 har stiftelsen fått ett oväntat arv. Stiftelsen erhöll ett stort arv i slutet av året.
Kommentar

Nyckeltal för Stiftelsen Blodcancerfonden

Org nr: 802013-4709 Stiftelse

År200620072008200920102011201220132014201520162017
Totala Intäkter Netto(tkr)8299121 0011 1789371 2691 2391 6731 6631 6642 3011 240
Eget kapital (tkr)4 5074 1024 6643 6014 1304 8363 4034 1644 6642 8012 8483 099
Kostnader / Totala intäkter i %171620242217242120302420
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %3412627166222719235681947290
KommentarStiftelsen fick två stora arv under hösten 2006som inte hunnits dela ut under året.Stiftelsen delar ut stora forskningsanslag och kompetensutvecklingsstipendier varför årets intäkter reserverats för utdelning 2009.De medel som stiftelsen inte delats ut under 2010 kommer att delas ut under kommande år.Stiftelsen delar inte ut större forskningsbidrag varje år.Stiftelsen delar inte ut större forskningsbidrag varje år.Stiftelsen delar inte ut större forskningsbidrag varje år.Stiftelsen delar inte ut större forskningsbidrag varje år
Kommentar

Nyckeltal för Stiftelsen Skåne Stadsmission

Org nr: 846004-8716 Stiftelse

År200620072008200920102011201220132014201520162017
Totala Intäkter Netto(tkr)23 72576029 01234 21334 04532 62441 73546 34753 64762 99860 27867 390
Eget kapital (tkr)3 8244 0593 4593 9154 1532 0713 3889441 9218 2999 4468 353
Kostnader / Totala intäkter i %71512121314141615131518
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %888586878993839083778383
Kommentar
Kommentar

Nyckeltal för Stiftelsen Sveriges Fredsfond

Org nr: Stiftelse

År20062007200820092010
Totala Intäkter Netto(tkr)933044148299
Eget kapital (tkr)1 0801 0751 0751 0861 089
Kostnader / Totala intäkter i %31634447
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %8712103394
KommentarSkälet till att kostnaderna för stiftelsen överstiger 25 % är bl.a. en misslyckad annons som inte gav några intäkter.Stiftelsen har endast haft ringa insamlingar under 2008. Stiftelsen har därför inte kunnat dela ut någonting under året. Utdelning kommer däremot ske under 2009.Stiftelsen har under 2009 haft ringa intäkter. Kostnaderna är endast grundläggande. Enligt föreskrifterna ska det bundna egna kapitalet uppgå till minst 25 basbelopp, vilket måste uppfyllas.
Kommentar