Stiftelse

Nyckeltal för Amalgamskadefonden

Org nr: 817602-9562 Stiftelse

År201620172018
Totala intäkter (tkr)330523192
Eget kapital (tkr)91200297
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)9%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)93%
Kommentar

Nyckeltal för Stiftelsen Amref Nordic

Org nr: 802009-6627 Stiftelse

År201620172018
Totala intäkter (tkr)4 1597 84310 414
Eget kapital (tkr)651675669
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)27%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)72%
Kommentar

Nyckeltal för Stiftelsen för befrämjande av cancerforskning vid Onkologiska kliniken universitetssjukhuset MAS

Org nr: 846502-2815 Stiftelse

År201620172018
Totala intäkter (tkr)41377277
Eget kapital (tkr)1 3211 073896
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)16%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)281%
Kommentar

Nyckeltal för Stiftelsen Norrländska Hjärtfonden

Org nr: 894001-4064 Stiftelse

År201620172018
Totala intäkter (tkr)1 8151 5071 004
Eget kapital (tkr)15 68116 99217 002
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)19%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)73%
Kommentar

Sidor