Stiftelse

Nyckeltal för Stiftelsen Norrländska Hjärtfonden

Org nr: 894001-4064 Stiftelse

År20112012201320142015201620172018
Totala Intäkter Netto(tkr)5041 3496201 5178891 8151 5071 004
Eget kapital (tkr)10 92812 22312 45014 76314 81615 68116 99217 002
Kostnader / Totala intäkter i %15725101714636
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %147449740793960120
KommentarStiftelsen har erhållit fler och större intäkter detta år än vad som budgeterats.Stiftelsen har erhållit fler och större intäkter detta år än vad som budgeterats.Stiftelsen har mottagit en stor gåva under under året.Stiftelsen har mottagit flera stora gåvor under under året.Anledningen till högre administrationskostnader är bland annat uppdatering av hemsida.
Kommentar

Nyckeltal för Amalgamskadefonden

Org nr: 817602-9562 Stiftelse

År2006200720082009201020112012201320142015201620172018
Totala Intäkter Netto(tkr)823521456432429431526518479413330523192
Eget kapital (tkr)30442046243439615228237043031091200297
Kostnader / Totala intäkter i %36385222258513
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %1027288991021037581851241587448
KommentarSkälet till att stiftelsen hade en lägre ändamålsuppfyllelse under 2007 är att stiftelsen hade en större ändamålssatsning under 2006 (102 %), varför stiftelsen måste stärka likviditeten för att kunna driva angelägna frågor på längre siktStiftelsen konsoliderar sig för framtida åtaganden.
Kommentar

Nyckeltal för Stiftelsen Amref Nordic

Org nr: 802009-6627 Stiftelse

År2006200720082009201020112012201320142015201620172018
Totala Intäkter Netto(tkr)1556939319032202 6132 8142 5381 359404 1597 84310 414
Eget kapital (tkr)4 1884 1593 382-228-774-55180228-53446651675669
Kostnader / Totala intäkter i %391845322931012165636312524
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %32691365559665786411647576
KommentarStiftelsen har fått en testamentsgåva vars avkastning skall användas enbart till löpande kostnader för administration och marknadsföring.Avkastningen 2006 täckte förvaltningskostnaderna. Stiftelsen har avsatt medel för utdelning under senare år.Skälet till att Stiftelsen hade höga administrations-kostnaderna under 2008 var att stiftelsen firade 50 års jubileum.Stiftelsen får medel som är öronmärkta för administration.Stiftelsen satsade under 2010 på ökad marknadsföring. Kostnaderna kommer att minska under 2011.En större donation har erhållits under detta år.Stiftelsen har inte klarat nyckeltalen pga. en organisationsförändring som medfört omstartskostnader.Stiftelsen har fått lägre intäkter än budgeterat samt haft oförutsedda personalkostnader.Stiftelsen tar nytt tag för att bygga upp insamlingsverksamheten.
Kommentar

Sidor