Stiftelse

Nyckeltal för Stiftelsen Zonny

Org nr: 802477-7925 Stiftelse

År2015201620172018
Totala Intäkter Netto(tkr)685679122
Eget kapital (tkr)19-22-12-17
Kostnader / Totala intäkter i %74774435
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %109964269
KommentarStiftelsen är nybildad och har initialt höga administrativa kostnader.Stiftelsen är uppstartsfasen.Stiftelsen fick mindre intäkter än budgeterat.Stiftelsen har mottagit en större gåva i slutet av året. kostnaderna är endast nödvändiga.
Kommentar

Nyckeltal för Stiftelsen New Life Mission

Org nr: 802478-3410 Stiftelse

År2015201620172018
Totala Intäkter Netto(tkr)2 6783 1793 2383 590
Eget kapital (tkr)970672402186
Kostnader / Totala intäkter i %9121617
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %771019289
Kommentar
Kommentar

Nyckeltal för Stiftelsen Brödet

Org nr: 802401-2844 Stiftelse

År2015201620172018
Totala Intäkter Netto(tkr)1 6041 0141 2641 311
Eget kapital (tkr)241164178154
Kostnader / Totala intäkter i %2223
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %931059799
Kommentar
Kommentar

Nyckeltal för Human Bridge Stiftelse

Org nr: 802477-8238 Stiftelse

År20142015201620172018
Totala Intäkter Netto(tkr)140 000139 238148 641161 267159 711
Eget kapital (tkr)11 18211 6135 9006 4428 596
Kostnader / Totala intäkter i %33222
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %96961019797
Kommentar
Kommentar

Nyckeltal för SP-Stiftelsen

Org nr: Stiftelse

År
Totala Intäkter Netto(tkr)
Eget kapital (tkr)
Kostnader / Totala intäkter i %
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %
Kommentar
Kommentar

Nyckeltal för Stiftelsen Ge livet en chans

Org nr: Stiftelse

År
Totala Intäkter Netto(tkr)
Eget kapital (tkr)
Kostnader / Totala intäkter i %
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %
Kommentar
Kommentar

Nyckeltal för Eden Foundation

Org nr: Stiftelse

År
Totala Intäkter Netto(tkr)
Eget kapital (tkr)
Kostnader / Totala intäkter i %
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %
Kommentar
Kommentar