Stiftelse

Nyckeltal för Stiftelsen Zonny

Org nr: 802477-7925 Stiftelse

År201520162017
Totala Intäkter Netto(tkr)685679
Eget kapital (tkr)19-22-12
Kostnader / Totala intäkter i %747744
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %1099642
KommentarStiftelsen är nybildad och har initialt höga administrativa kostnader.Stiftelsen är uppstartsfasen.Stiftelsen fick mindre intäkter än budgeterat.
Kommentar

Nyckeltal för Stiftelsen New Life Mission

Org nr: 802478-3410 Stiftelse

År201520162017
Totala Intäkter Netto(tkr)2 6783 1793 238
Eget kapital (tkr)970672402
Kostnader / Totala intäkter i %91216
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %7710192
Kommentar
Kommentar

Nyckeltal för Stiftelsen Brödet

Org nr: 802401-2844 Stiftelse

År201520162017
Totala Intäkter Netto(tkr)1 6041 0141 264
Eget kapital (tkr)241164178
Kostnader / Totala intäkter i %222
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %9310597
Kommentar
Kommentar

Nyckeltal för Human Bridge Stiftelse

Org nr: 802477-8238 Stiftelse

År2014201520162017
Totala Intäkter Netto(tkr)140 000139 238148 641161 267
Eget kapital (tkr)11 18211 6135 9006 442
Kostnader / Totala intäkter i %3322
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %969610197
Kommentar
Kommentar

Nyckeltal för SP-Stiftelsen

Org nr: Stiftelse

År
Totala Intäkter Netto(tkr)
Eget kapital (tkr)
Kostnader / Totala intäkter i %
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %
Kommentar
Kommentar

Nyckeltal för Stiftelsen Ge livet en chans

Org nr: Stiftelse

År
Totala Intäkter Netto(tkr)
Eget kapital (tkr)
Kostnader / Totala intäkter i %
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %
Kommentar
Kommentar

Nyckeltal för Eden Foundation

Org nr: Stiftelse

År
Totala Intäkter Netto(tkr)
Eget kapital (tkr)
Kostnader / Totala intäkter i %
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %
Kommentar
Kommentar