Stiftelse

Nyckeltal för Stiftelsen Surgicon

Org nr: Stiftelse

År2016
Totala Intäkter Netto (tkr)67
Eget kapital (tkr)1
Kostnader / Totala intäkter i %148
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %0
Stiftelsen är i uppstartsskede.
Kommentar

Nyckeltal för Stiftelsen Zonny

Org nr: 802477-7925 Stiftelse

År201620172018
Totala intäkter (tkr)5679122
Eget kapital (tkr)-22-12-17
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)52%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)69%
Kommentar

Nyckeltal för Stiftelsen New Life Mission

Org nr: 802478-3410 Stiftelse

År201620172018
Totala intäkter (tkr)3 1793 2383 590
Eget kapital (tkr)672402186
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)15%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)94%
Kommentar

Nyckeltal för Stiftelsen Brödet

Org nr: 802401-2844 Stiftelse

År201620172018
Totala intäkter (tkr)1 0141 2641 311
Eget kapital (tkr)164178154
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)2%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)100%
Kommentar

Nyckeltal för Human Bridge Stiftelse

Org nr: 802477-8238 Stiftelse

År201620172018
Totala intäkter (tkr)148 641161 267159 711
Eget kapital (tkr)5 9006 4428 596
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)2%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)98%
Kommentar

Nyckeltal för SP-Stiftelsen

Org nr: Stiftelse

År
Totala Intäkter Netto(tkr)
Eget kapital (tkr)
Kostnader / Totala intäkter i %
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %
Kommentar
Kommentar

Nyckeltal för Stiftelsen Ge livet en chans

Org nr: Stiftelse

År
Totala Intäkter Netto(tkr)
Eget kapital (tkr)
Kostnader / Totala intäkter i %
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %
Kommentar
Kommentar