Stiftelse

Nyckeltal för Linköpings Moskéstiftelse

Org nr: 822003-7918 Stiftelse

År2018
Totala Intäkter Netto(tkr)763
Eget kapital (tkr)6 398
Kostnader / Totala intäkter i %43
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %0
Stiftelsen erhöll sitt 90-konto under 2018.
Kommentar

Nyckeltal för Stiftelsen Berättarministeriet

Org nr: 802426-7042 Stiftelse

År2018
Totala Intäkter Netto(tkr)16 113
Eget kapital (tkr)1 686
Kostnader / Totala intäkter i %18
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %92
Kommentar

Nyckeltal för Stiftelsen Musikbojen

Org nr: 802480-4679 Stiftelse

År2018
Totala Intäkter Netto(tkr)2 683
Eget kapital (tkr)1 774
Kostnader / Totala intäkter i %3
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %37
Stiftelsen är nybildad och erhöll sitt 90-konto under 2018.
Kommentar

Nyckeltal för Familjen Einhorns Stiftelse

Org nr: 802426-0229 Stiftelse

År20172018
Totala Intäkter Netto(tkr)1 056820
Eget kapital (tkr)1 8131 477
Kostnader / Totala intäkter i %46
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %135135
Kommentar

Nyckeltal för Stiftelsen Dispurse

Org nr: 863500-7340 Stiftelse

År20172018
Totala Intäkter Netto(tkr)12 6278 952
Eget kapital (tkr)140 843139 252
Kostnader / Totala intäkter i %54
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %6785
Stiftelsen erhöll en mycket hög finansiell avkastning 2017.
Kommentar

Nyckeltal för Stiftelsen för Östersjölaxen

Org nr: 802479-8970 Stiftelse

År20172018
Totala Intäkter Netto(tkr)1832 168
Eget kapital (tkr)4 2194 073
Kostnader / Totala intäkter i %15458
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %16149
Stiftelsen första år med 90-konto.Stiftelsen befinner sig i en uppbyggnadsfas.
Kommentar

Nyckeltal för Stiftelsen the Espersen Foundation

Org nr: 802477-9608 Stiftelse

År20172018
Totala Intäkter Netto(tkr)1481
Eget kapital (tkr)11474
Kostnader / Totala intäkter i %24347
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %600115
Organisation erhöll sitt 90-konto under 2017. Detta är stiftelsen första verksamhetsår. Organisationen är under en uppbyggnadsfas.
Kommentar