Stiftelse

Nyckeltal för Linköpings Moskéstiftelse

Org nr: 822003-7918 Stiftelse

År
Totala Intäkter Netto(tkr)
Eget kapital (tkr)
Kostnader / Totala intäkter i %
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %
Kommentar

Nyckeltal för Stiftelsen Berättarministeriet

Org nr: 802426-7042 Stiftelse

År
Totala Intäkter Netto(tkr)
Eget kapital (tkr)
Kostnader / Totala intäkter i %
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %
Kommentar

Nyckeltal för Stiftelsen Musikbojen

Org nr: 802480-4679 Stiftelse

År
Totala Intäkter Netto(tkr)
Eget kapital (tkr)
Kostnader / Totala intäkter i %
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %
Kommentar

Nyckeltal för Familjen Einhorns Stiftelse

Org nr: 802426-0229 Stiftelse

År2017
Totala Intäkter Netto(tkr)1 056
Eget kapital (tkr)1 813
Kostnader / Totala intäkter i %4
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %135
Kommentar

Nyckeltal för Stiftelsen Dispurse

Org nr: 863500-7340 Stiftelse

År2017
Totala Intäkter Netto(tkr)12 627
Eget kapital (tkr)140 843
Kostnader / Totala intäkter i %5
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %67
Stiftelsen erhöll en mycket hög finansiell avkastning 2017.
Kommentar

Nyckeltal för Stiftelsen för Östersjölaxen

Org nr: 802479-8970 Stiftelse

År2017
Totala Intäkter Netto(tkr)183
Eget kapital (tkr)4 219
Kostnader / Totala intäkter i %154
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %161
Stiftelsen första år med 90-konto.
Kommentar

Nyckeltal för Stiftelsen the Espersen Foundation

Org nr: 802477-9608 Stiftelse

År2017
Totala Intäkter Netto(tkr)14
Eget kapital (tkr)114
Kostnader / Totala intäkter i %243
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %600
Organisation erhöll sitt 90-konto under 2017. Detta är stiftelsen första verksamhetsår.
Kommentar