Indragna konton

Nyckeltal för Föreningen Eternal i Sverige

Org nr: Ideell förening

År
Totala Intäkter Netto(tkr)
Eget kapital (tkr)
Kostnader / Totala intäkter i %
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %
Kommentar

Nyckeltal för Kurdistan Children's Fund, Insamlingsstiftelse

Org nr: Insamlingsstiftelse

År2017
Totala Intäkter Netto(tkr)531
Eget kapital (tkr)114
Kostnader / Totala intäkter i %13
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %65
Stiftelsen är nybildad och under uppbyggnad.
Kommentar

Nyckeltal för Al Sham Relief Välgörenhet

Org nr: Ideell förening

År20162017
Totala Intäkter Netto (tkr)336663
Eget kapital (tkr)2027
Kostnader / Totala intäkter i %47
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %9192
Kommentar

Nyckeltal för Livslustfonden Cancer. För dig som har eller har haft cancer

Org nr: Ideell förening

År
Totala Intäkter Netto(tkr)
Eget kapital (tkr)
Kostnader / Totala intäkter i %
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %
Kommentar
Kommentar

Nyckeltal för Flimo.se

Org nr: Ideell förening

År20142015201620172018
Totala Intäkter Netto(tkr)3028434525640
Eget kapital (tkr)-129-167-60-120
Kostnader / Totala intäkter i %1211119
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %131936582131
KommentarFöreningen fick in mindre medel än budgeterat.
Kommentar

Nyckeltal för Insamlingsstiftelsen Barnallergifonden

Org nr: Insamlingsstiftelse

År
Totala Intäkter Netto(tkr)
Eget kapital (tkr)
Kostnader / Totala intäkter i %
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %
Kommentar
Kommentar

Nyckeltal för Stiftelsen för Respekt

Org nr: Stiftelse

År
Totala Intäkter Netto(tkr)
Eget kapital (tkr)
Kostnader / Totala intäkter i %
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %
Kommentar
Kommentar