Avslutade konton

Nyckeltal för Stiftelsen Tällberg Foundation

Org nr: Stiftelse

År2011
Totala Intäkter Netto(tkr)21 072
Eget kapital (tkr)359
Kostnader / Totala intäkter i %6
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %101
KommentarStiftelsen beviljades 90-konto 2011.
Kommentar

Nyckeltal för Insamlingsstiftelsen Forskare mot Magsäckscancer

Org nr: Insamlingsstiftelse

År201020112012201320142015
Totala Intäkter Netto(tkr)9567651420
Eget kapital (tkr)20614823
Kostnader / Totala intäkter i %7812013497001
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %007939095
KommentarStiftelsen är nybildad och beviljades 90-konto 2010.Stiftelsen har inte kommit igång med insamling från allmänheten.Stiftelsen har under året haft höga kostnader för att förstärka kännedomen om stiftelsen och därmed få större intäkter i framtiden.Stiftelsen har under året haft höga kostnader för att förstärka kännedomen om stiftelsen och därmed få större intäkter i framtiden.
Kommentar

Nyckeltal för Föreningen Linnéahuset

Org nr: Ideell förening

År20062007200820092010201120122013
Totala Intäkter Netto(tkr)12 41614 05214 91611 49416 13412 80214 43014 937
Eget kapital (tkr)-676 3463 8043 7097 3547 4637 5567 381
Kostnader / Totala intäkter i %31100000
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %98100102100779999101
Kommentar
Kommentar

Nyckeltal för Stiftelsen IOGT-NTO-rörelsens Internationella Institut

Org nr: Stiftelse

År2006200720082009201020112012201320142015
Totala Intäkter Netto(tkr)41 39032 65434 44820 60519 74818 72221 72718 81123 74625 576
Eget kapital (tkr)14 8508 6678 5828 90610 24310 59711 52810 4208 5239 622
Kostnader / Totala intäkter i %1319171412128866
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %769983848186879810289
Kommentar
Kommentar

Nyckeltal för Stiftelsen Centrum för Molekylär Medicin

Org nr: Stiftelse

År20122013
Totala Intäkter Netto(tkr)2 0332 628
Eget kapital (tkr)98 62197 895
Kostnader / Totala intäkter i %1311
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %13076
Kommentar
Kommentar

Nyckeltal för Syster Annas Hjälpverksamhet för Rumäniens barnhemsbarn

Org nr: Ideell förening

År2006200720082009201020112012201320142015
Totala Intäkter Netto(tkr)179577204157143123772876743
Eget kapital (tkr)335742103313681601449015
Kostnader / Totala intäkter i %2382223611922535
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %713712190221968468155240
KommentarDe intäkter som inte utdelats av föreningen under 2008 kommer att delas ut under 2009.Skälet till den låga ändamålsuppfyllelsen 2010 för föreningen är att medel reserverats för investeringar under kommande år.Föreningen erhöll ett stort arv under året.
Kommentar

Nyckeltal för Stiftelsen Assar Gabrielssons Fond för klinisk forskning speciellt i cancersjukdomar

Org nr: Stiftelse

År2006200720082009201020112012201320142015
Totala Intäkter Netto(tkr)295 9705 6953 7882 9765 3274 8973 6553 8033 498
Eget kapital (tkr)138 802151 021104 211123 328157 876128 745142 531144 636150 421148 567
Kostnader / Totala intäkter i %1311619241717282233
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %7156861141568389118130142
KommentarStiftelsens intäkter är i huvudsak finansiella inkomster.Stiftelsen har reserverat medel för framtida utdelningar.Stiftelsen har fått ökade förvaltningskostnader för den finansiella verksamheten.Stiftelsen har fått ökade förvaltningskostnader för den finansiella verksamheten.
Kommentar