Avslutade konton

Nyckeltal för Stiftelsen Laryngfonden

Org nr: Stiftelse

År200620072008200920102011
Totala Intäkter Netto(tkr)812865 8105 5656 257
Eget kapital (tkr)116 357119 08192 836109 826111 069109 934
Kostnader / Totala intäkter i %191223192221
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %65511271156948
KommentarSkälet till att stiftelsen har låg ändamålsuppfyllelse är att stiftelsen fått betala skatt under året.Stiftelsens låga ändamålskostnad beror på att de finansiella intäkterna har med ökat 75% under 2007 på grund av gynnsamma placeringsbeslut.Stiftelsen har under flera år delat ut mer än de årliga intäkterna, varför utdelningen 2010 blev lägre för att konsolidera det egna kapitalet.Stiftelsen har haft större avkastning på kapitalet än vad som budgeterats.
Kommentar

Nyckeltal för Rädda Barnen Distrikt på Gotland

Org nr: Ideell förening

År20062007200820092010201120122013
Totala Intäkter Netto(tkr)500499424663634396391317
Eget kapital (tkr)23020912511910978103130
Kostnader / Totala intäkter i %20222514141920821
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %7082958785767570
KommentarDistriktförbundet har ändamålsbundna medel som inte betalts ut under 2006, men som kommer att betalas ut 2007.Skälet till låg ändamålsuppfyllelse är att vissa aktiviteter flyttas till 2014.
Kommentar

Nyckeltal för Föreningen Vänortsbarn

Org nr: Ideell förening

År20062007200820092010201120122013
Totala Intäkter Netto(tkr)1 418187160415103512306158
Eget kapital (tkr)1 051542356486368587523384
Kostnader / Totala intäkter i %31784249913
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %393441936518949112175
KommentarSkälet till den låga ändamålsuppfyllelsen 2006 för föreningen är att en renovering av ett barnhem i Ladva blev försenat varför den inte betalades förrän 2007.Föreningen började med nya projekt under 2009 varför föreningen varit återhållsamma med arbetet och utbetalningarna tills föreningen fått en klarare bild av vilka behov som föreliggerFöreningen erhöll ett stort arv i slutet av året.
Kommentar

Nyckeltal för Stiftelsen Mattias Ströms Minnesfond

Org nr: Stiftelse

År20062007200820092010201120122013
Totala Intäkter Netto(tkr)5498333133322833
Eget kapital (tkr)123125944952545159
Kostnader / Totala intäkter i %4416291615161815
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %358114922676788961
KommentarInsamlade medel har under 2006 minskat för stiftelsen. Insamlings- och administrativa kostnader har varit rimliga.Stiftelsens intäkter minskade betydligt under 2008. Endast grundläggande administrativa kostnader.Stiftelsen har haft svårt att hitta tillräckligt kvalificerade stipendiater.
Kommentar

Nyckeltal för Kafaalo Organization

Org nr: Ideell förening

År201220132014201520162017
Totala Intäkter Netto(tkr)20736127695701 465
Eget kapital (tkr)4-534388
Kostnader / Totala intäkter i %22121133212
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %12991866630100
KommentarOrganisationens intäkter har minskats mot tidigare år därav kommer man nu att se över kostnadsfördelningen under 2016. Organisationen konsoliderar sig för framtida behov.
Kommentar

Nyckeltal för Stiftelsen Anna Lindhs minnesfond

Org nr: Stiftelse

År200620072008200920102011201220132014
Totala Intäkter Netto(tkr)6238395237426221 2241 9102 900478
Eget kapital (tkr)5 7314 9983 7033 0072 1762 0361 351627105
Kostnader / Totala intäkter i %393246516139151425
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %21011623116017295121116236
KommentarStiftelsen har under åren fått allt mindre insamlade medel, varför stiftelsens balanserade kapital används för att uppfylla ändamålet. Stiftelsen har endast grundläggande kostnader. Stiftelsen har under åren fått allt mindre insamlade medel, varför stiftelsens balanserade kapital används för att uppfylla ändamålet. Stiftelsen har endast grundläggande kostnader. Stiftelsen har under åren fått allt mindre insamlade medel, varför stiftelsens balanserade kapital används för att uppfylla ändamålet. Stiftelsen har endast grundläggande kostnader.Stiftelsen har under åren fått allt mindre insamlade medel, varför stiftelsens balanserade kapital används för att uppfylla ändamålet. Stiftelsen har endast grundläggande kostnader.Stiftelsen har under åren fått allt mindre insamlade medel, varför stiftelsens balanserade kapital används för att uppfylla ändamålet. Stiftelsen har endast grundläggande kostnader. Stiftelsen har under åren fått allt mindre insamlade medel, varför stiftelsens balanserade kapital används för att uppfylla ändamålet. Stiftelsen har endast grundläggande kostnader.
Kommentar

Nyckeltal för Internationella Stiftelsen Barnens Ark

Org nr: Stiftelse

År20062007200820092010201120122013201420152016
Totala Intäkter Netto(tkr)3 3123 4953 3593 1823 0353 9592 8312 5462 0252 1901 140
Eget kapital (tkr)5513971332 3282 6432 3022 1522 0422 1522 058
Kostnader / Totala intäkter i %2015131414131723423036
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %8783898788799583636573
KommentarStiftelsen har haft administrationskostnader av engångskaraktär.Stiftelsen kommer se över organisationen för att minska administrationen och öka utbetalning till ändamålet under kommande året.Stiftelsen har fått in mindre medel än budgeterat.
Kommentar