Avslutade konton

Nyckeltal för Insamlingsstiftelsen Gränslös Hjälp

Org nr: Insamlingsstiftelse

År200620072008200920102011
Totala Intäkter Netto(tkr)70719681718864
Eget kapital (tkr)2084172115
Kostnader / Totala intäkter i %36334142222
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %969874787488
KommentarStiftelsen beviljades 90-konto 2005. Insamlings- och förvaltningskost-naderna har varit nödvändiga.Stiftelsen har haft ringa intäkter under året. Insamlings- och administrationskostnaderna är endast nödvändiga.Stiftelsen hade under 2010 ett projekt i Indien som blivit försenat, varför resterande medel betalas ut 2011.
Kommentar

Nyckeltal för Sveriges Elevråds Centralorganisation - SECO

Org nr: Ideell förening

År200620072008200920102011
Totala Intäkter Netto(tkr)13 09516 60023 34629 67927 28523 558
Eget kapital (tkr)11 54710 6712 6208 7476 6534 646
Kostnader / Totala intäkter i %433787
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %811061019499103
Kommentar
Kommentar

Nyckeltal för Insamlingsstiftelsen Change Attitude

Org nr: Insamlingsstiftelse

År2011
Totala Intäkter Netto(tkr)50
Eget kapital (tkr)6
Kostnader / Totala intäkter i %80
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %8
KommentarStiftelsen är ny och beviljadet 90-konto i juni 2011.
Kommentar

Nyckeltal för Rolf Lufts Stiftelse för Diabetesforskning

Org nr: Stiftelse

År20062007200820092010
Totala Intäkter Netto(tkr)121241347169400
Eget kapital (tkr)141261278310449
Kostnader / Totala intäkter i %6832523628
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %019434563
KommentarStiftelsen är nystartadoch i ett uppbyggnadsskede. Under 2005 och 2006 har satsats på framtagande av affärsplan och stratergi för insamling av medel, liksom information via annonser i relevanta tidsskrifter. Detta innebär att stiftelsens kostnader i förhållande till intäkter är för höga under 2006, även om insamlade medel nu har ökat.Stiftelsen är nystartad och i ett uppbyggnadsskede. Stiftelsen har satsat på framtagande av affärsplan och strategi för insamling av medel, liksom information via annonser i relevanta tidskrifter. Detta innebär att stiftelsens kostnader blir höga i förhållande till intäkterna, men är väsentliga för att öka de framtida insamlade medlen.Stiftelsen har erhållit medel som är öronmärkta för att täcka insamlings- och administrationskostnader. Styrelsen arbetar med att minska kostnaderna under 2009.Stiftelsen hade under 2009 ringa intäkter och rimliga kostnader.Stiftelsen har under 2010 fått stora medel som var avsedda för marknadsföring.
Kommentar

Nyckeltal för Insamlingsstiftelsen Wabbie Foundation

Org nr: Insamlingsstiftelse

År20102011
Totala Intäkter Netto(tkr)4119
Eget kapital (tkr)72
Kostnader / Totala intäkter i %83125
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %00
KommentarStiftelsen bildades 2010 och beviljades 90-konto i juni 2010.Stiftelsen är nybildad. intäkterna har varit ringa ock kostnaderna skäliga.
Kommentar

Nyckeltal för Stiftelsen Hörselforskningsfonden

Org nr: Stiftelse

År200620072008200920102011
Totala Intäkter Netto(tkr)8099681 5891 6938052 618
Eget kapital (tkr)10 0929 1217 1339 0198 9079 185
Kostnader / Totala intäkter i %1813118166
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %138815713414344
KommentarUnder 2008 har stiftelsen fått ett oväntat arv. Stiftelsen erhöll ett stort arv i slutet av året.
Kommentar

Nyckeltal för Stiftelsen Laryngfonden

Org nr: Stiftelse

År200620072008200920102011
Totala Intäkter Netto(tkr)812865 8105 5656 257
Eget kapital (tkr)116 357119 08192 836109 826111 069109 934
Kostnader / Totala intäkter i %191223192221
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %65511271156948
KommentarSkälet till att stiftelsen har låg ändamålsuppfyllelse är att stiftelsen fått betala skatt under året.Stiftelsens låga ändamålskostnad beror på att de finansiella intäkterna har med ökat 75% under 2007 på grund av gynnsamma placeringsbeslut.Stiftelsen har under flera år delat ut mer än de årliga intäkterna, varför utdelningen 2010 blev lägre för att konsolidera det egna kapitalet.Stiftelsen har haft större avkastning på kapitalet än vad som budgeterats.
Kommentar