Avslutade konton

Nyckeltal för Forska Lund - Insamlingsstiftelsen för främjandet av forskning & utveckling inom Lunds Universitet

Org nr: Insamlingsstiftelse

År2010
Totala Intäkter Netto(tkr)29
Eget kapital (tkr)47
Kostnader / Totala intäkter i %66
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %459
KommentarStiftelsen bildades 2009 och beviljades 90-konto i december 2009. Intäkterna är ringa och kostnaderna är grundläggande.
Kommentar

Nyckeltal för Yatima Heart to Heart

Org nr: Ideell förening

År20092010
Totala Intäkter Netto(tkr)475154
Eget kapital (tkr)7382
Kostnader / Totala intäkter i %47
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %9387
Kommentar
Kommentar

Nyckeltal för Internationella Juristkommissionen - Svenska Avdelningen

Org nr: Ideell förening

År
Totala Intäkter Netto(tkr)
Eget kapital (tkr)
Kostnader / Totala intäkter i %
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %
Kommentar
Kommentar

Nyckeltal för Stiftelsen Stora Sköndal

Org nr: Stiftelse

År20072008200920102011
Totala Intäkter Netto(tkr)310 343291 344335 185339 826274 912
Eget kapital (tkr)122 43568 423110 300156 621130 933
Kostnader / Totala intäkter i %11115
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %1041148886102
Kommentar
Kommentar

Nyckeltal för Nils W Svenningsens Stiftelse för Prematur forskning

Org nr: Stiftelse

År20062007200820092010
Totala Intäkter Netto(tkr)2265562313
Eget kapital (tkr)365402442391413
Kostnader / Totala intäkter i %469135254
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %643734239123
KommentarStiftelsen har endast haft ringa insamling under året. Insamlings-och administrationskostnader har endast varitnödvändiga.Stor del av stiftelsens intäkter inkom under senare delen av året 2007 och kunde därför inte delas ut under året.Stiftelsen har under 2008 fått ett oväntat stort antal gåvor och kommer att dela ut mer under kommande år.Stiftelse har under 2009 haft ringa intäkter. Kostnaderna är endast nödvändiga.Stiftelsen har under 2010 haft ringa intäkter och endast grundläggande kostnader.
Kommentar

Nyckeltal för Diakonistiftelsen Samariterhemmet

Org nr: Stiftelse

År200620072008200920102011
Totala Intäkter Netto(tkr)23 77626 73134 14536 22240 39942 666
Eget kapital (tkr)26 10122 96917 91020 07829 84030 390
Kostnader / Totala intäkter i %15171191110
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %109106105908385
Kommentar
Kommentar

Nyckeltal för Insamlingsstiftelsen En bättre värld, Improved World Foundation

Org nr: Insamlingsstiftelse

År2011
Totala Intäkter Netto(tkr)873
Eget kapital (tkr)462
Kostnader / Totala intäkter i %29
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %18
KommentarStiftelsen är nybildad och beviljades 90-konto under 2011.
Kommentar